Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför Skåne och är till för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Du behöver ett särskilt tillstånd vid varje enskild resa. Du behöver inte ha ett beviljat tillstånd för färdtjänst för att ansöka om riksfärdtjänst.

Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om:

  • du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett säskilt kostsamt sätt.
  • ändamålet för resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • du reser inom Sverige, utanför Skåne.

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till tekniska förvaltningen. Du kan också ringa till medborgarcenter om du vill ha blanketten hemskickad: 046 - 359 50 00.

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan ska ha kommit in till oss senast tre veckor före den dag du önskar att resa. Du blir kontaktad av en handläggare om det behövs ett möte eller ett läkarutlåtande. Du måste göra en ny ansökan inför varje ny resa. Även du som har färdtjänsttillstånd behöver ansöka om riksfärdtjänst.

Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Beslut

Du får ett skriftligt svar på din ansökan. Om du beviljas riksfärdtjänst får du information om hur du bokar resan. Om du får avslag på ansökan får du information om hur du går tillväga om du vill överklaga.

Att resa med riksfärdtjänst

Om du beviljas riksfärdtjänst blir du anvisad till det billigaste färdsättet som finns och är rimligt utifrån ditt funktionshinder. Du reser i första hand med den allmänna kollektivtrafiken - buss, tåg eller flyg. Resan bokas hos Riksfärdtjänst Sverige.

Riksfärdtjänst Sverige