Stöd i hemmet

Är du äldre eller har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp i hemmet, för att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad. Stödet anpassas efter dina behov och kan handla om allt från hjälp med städning och måltider till rehabilitering och trygghetsinsatser.

Biståndsbeslut

För insatser som hemvård, kameratillsyn, trygghetslarm och stöd med mat krävs ett biståndsbeslut. Det är alltid en biståndshandläggare som tar beslut om detta och det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för de beslut som biståndshandläggaren tar.

Här hittar du ansökningsblanketter och kontaktuppgifter till handläggare för hemtjänst, mat, trygghetslarm och trygghetskamera. 

Hemtjänst

Fixartjänst

Mat och inköp

Trygghetskamera

Trygghetslarm