Abello hemtjänst

Abello hemtjänst är ett alternativ när du inte längre löser vardagen lika enkelt längre, men gärna vill bo kvar hemma.

Vi fokuserar på att hålla hög kvalité i bemötande och omsorg. En kontaktman utses i samråd med dig och du får ett fåtal medarbetare som återkommande utför dina insatser.

Våra tjänster

Vi vill erbjuda dig en god och trygg hemtjänst/hemsjukvård i livets olika faser. Tjänsterna utförs i centralorten Lund, Dalby och i Södra Sandby, årets alla dagar.

  • Hemsjukvård 07.00 - 16.00
  • Hemtjänst 07.00 - 22.30 (inklusive hjälp vid larm).

Vår personal

Hos Abello arbetar sjuksköterskor, Silviasystrar, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Samtliga personal bär ID-bricka för din säkerhet. Personalen har bred och lång erfarenhet av hemtjänst, sjukvård och demensvård. Flerspråkig personal kan erbjudas vid behov.

Demensteam
Hos Abello arbetar ett antal Silviasystrar som är specialutbildade kring demens och demensvård. Vi arbetar enligt ”Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom”.

Silviasystrarna har flera års erfarenhet av demensvård och vill till-sammans med dig och dina närstående skapa en trygg och meningsfull tillvaro. Silviasystrarna erbjuder också anhörigstöd enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Handledning och utbildning inom demens till Abellos personal sker kontinuerligt. Välkommen att kontakta oss.

Din möjlighet att välja och påverka

Vi utgår från dina individuella behov och tillsammans med dig lägger vi en plan kring utförandet av dina insatser.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även tilläggstjänster. Exempel på dessa är storstädning, inköp, fönsterputs och lättare trädgårdsarbete. Tjänsterna beställs och betalas direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Kontakt

Abello
Åldermansgatan 10
227 64 Lund

Annika Berg, enhetschef
Telefon: 0733-23 19 75
annika.berg@abello.se

www.abello.se

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med Abellos personal eller ansvarig för verksamheten.

Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
046-359 50 00 (Medborgarcenter)
klagomalvoo@lund.se

Relaterad information