Attendo utför hemtjänst och hemsjukvård i Klostergården

Välkommen till Attendo som utför hemtjänst och hemsjukvård i området Klostergården i Lund.

Vår profil

När du väljer Attendo hemtjänst/hemsjukvård i Lund väljer du Nordens ledande privata utförare inom vård och omsorg. Under 30 år har vi varit verksamma och har byggt upp en stabil grund att stå på. Våra gemensamma värderingar kompetens,engagemang och omtanke ligger till grund för vårt arbete och hur vi förhåller oss till kunder och varandra. Vi vill att omsorgen blir som du önskar – på ditt sätt.

Våra tjänster

När du väljer Attendo som utförare av din hemtjänst och hemsjukvård bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det vi kommer fram till gemensamt,dokumenteras i din genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Hemtjänst: Vi utför det samordnade uppdraget som omfattar hemtjänst, inklusive hjälp vid larm mellan kl. 7–22.30.

Hemsjukvård: I en del uppdrag ingår även hemsjukvård,och då kommer vår egen sjuksköterska, arbetsterapeut ellerfysioterapeut hem till dig mellan kl. 7–16 utifrån behov.

Vår personal

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. För att du ska känna dig trygg med vem som kommer hem till dig, bär de alltid Attendos arbetskläder och ID-brickor. Vid nyanställning av personal begär vi utdrag från polisens belastningsregister, vilket ytterligare säkerställer din trygghet.

Din möjlighet att välja och påverka

Om du väljer Attendo som utförare, bokar vi in ett hembesök för att tillsammans med dig planera insatserna efter dina önskemål. Du tilldelas därefter en kontaktman som ansvarar för din hjälp och att den alltid är anpassad efter dina behov. Vårt mål är att du ska känna dig nöjd varje gång vi avslutar ett besök hemma hos dig.

Kontaktuppgifter

Attendo
Sankt Lars väg 90
222 70 Lund

Telefon: 072-143 94 03

Andreas Evbäck
andreas.evback@attendo.se

Om du inte är nöjd

Kontakta i första hand verksamhetschef som är ansvarig för verksamheten

Du kan också vända dig till vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun
Telefon: 046-359 50 00 (Medborgarcenter)
klagomalvoo@lund.se

Relaterad information