Lunds kommun hemvård för personer över 65 år

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer är det samlade namnet på Lunds kommuns egen organisation för vård och omsorg om äldre. Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och du kan förvänta dig att bemötas med respekt av personal med god kompetens och flexibla lösningar.

Dina behov först

Vårt arbete anpassas efter dina behov och för oss är det viktigt att du får delta i planeringen och utformandet av dina insatser. Tillsammans med din kontaktman gör ni upp en plan om hur du vill ha din hemvård utförd. Vår engagerade personal vidareutbildas kontinuerligt för att du ska få en så väl anpassad hjälp som möjligt.

I varje hemvårdsområde arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Våra tjänster

Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt i samtliga geografiskt indelade hemvårdsområden. Vissa servicetjänster så som städ, tvätt och inköp utförs på dagtid under vardagar, av en servicegrupp inom hemvårdsområdet.

Samtliga hemvårdsområden samverkar med Lunds träffpunkter för seniorer, där du ges möjlighet till samvaro och aktiviteter. Den kommunala hemvården får inte erbjuda dig tilläggstjänster.

Ansök om hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteter som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är gånghjälpmedel som till exempel rollator, rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda och minneshjälpmedel.

För att söka hjälpmedel kontaktar du arbetsterapeut eller fysioterapeut i det hemvårdsområde som du tillhör. 

Hemvårdsområden

Osäker på vilket område du tillhör? När du skriver in din adress presenterar vi vilket område du tillhör och kontaktuppgifterna för ditt område. 

Hitta hemvårdsområde


Du kan också se vilket område du tillhör via kartan.
Karta över hemvårdsområden

Om du inte är nöjd

Kontakta i första hand hemvårdens personal eller områdets enhetschef.

Du kan också vända dig till vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun
Telefon: 046-359 50 00 (Medborgarcenter)
klagomalvoo@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/hemvardsomraden