Meca Services

Välkommen till Meca Services hemvård inom Lunds kommun!

Vår profil

Meca Services är ett litet familjeföretag som erbjuder dig den bästa servicen med det lilla extra anpassat efter dina behov och önskemål. Vårt mål är att med respekt, glädje och värme skapa en nära och långsiktig relation med dig och dina anhöriga samt stärka din förmåga att leva ett gott, självständigt och oberoende liv. Det som kännetecknar Meca Services:

  • Alltid samma personal
  • Kvalitet
  • Flexibilitet
  • Flerspråkig personal (svenska, engelska, spanska, ryska)

Våra tjänster

Vi erbjuder hemtjänst och hemsjukvård i hela Lunds kommun. Vi hjälper dig alla veckodagar från kl.07.00 till 22.30. Vi utformar våra insatser utifrån en helhetssyn på dina behov av service, vård och omsorg. Vi ska tillgodose dina sociala, fysiska och psykiska behov och därmed ge dig en trygg, omsorgsfull och meningsfull tillvaro.

Vår personal

Mycket trevlig, glad, pålitlig och serviceinriktad personal som alltid är redo att bjuda på det lilla extra! För att ge dig precis det stöd du behöver tillhandahåller vi bland annat en leg. sjuksköterska, en arbetsterapeut och/eller en sjukgymnast vid behov.Våra undersköterskor och vårdbiträden har lång erfarenhet inom vård- och äldreomsorg samt lokalvård. Vår personal bär alltid ID-bricka och Meca Services kläder.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndsbesluten utan beställs direkt av oss. Du betalar direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade. Vi kan bland annat erbjuda gräsklippning, inköp, ledsagning, storstädning och fönsterputs. Låt oss veta vad du önskar så kommer vi tillsammans fram till en lösning.

Din möjlighet att välja och påverka

Våra insatser inom hemvård ska präglas av god omvårdnad, trygghet, stort inflytande och gott bemötande. För att uppnå detta bedriver vi ett aktivt kvalitetsarbete. Våra riktlinjer för utförande av våra insatser är:

  • Att du bemöts med stor respekt och integritet.
  • Vid utformande av insatserna utgår vi från din önskan och dina behov samt din kulturella och språkliga bakgrund.
  • Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Den är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras.

Kontakt

Meca Services AB
Lunnarp 311
247 94 Dalby

076-346 25 82

Darlymg Castellanos, verksamhetsansvarig
072-302 58 22

Fanny Meza, verksamhetschef
072-326 25 82

www.mecaservices.se

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med Meca Services personal eller verksamhetschefen.

Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046-359 50 00(Medborgarcenter)
E-post: klagomalvoo@lund.se

Relaterad information