Mobilt trygghetslarm

Det mobila trygghetslarmet finns till för att du ska känna dig trygg var du än befinner dig så att du kan vistas utanför bostaden på egen hand. Det ger dig helt enkelt en större frihet.

Vad är det?

Ett mobilt trygghetslarm är ett armbandsur som bär du med dig hela tiden – inne i din bostad, när du är ute på promenad eller om du går och handlar. Om du skulle behöva larma finns en högtalare och mikrofon så att du kan berätta för en jourhandläggare på larmcentralen vad du behöver hjälp med. 

Hur funkar det?

Larmknappen

Om du behöver hjälp håller du inne larmknappen på sidan tills det börjar att vibrera och pipa, då kan du släppa.

Prata med jourhandläggare

Jourhandläggarens röst hörs genom högtalaren, längst ner på klockan. Om du inte kan tala om var du är, kan jourhandläggaren se var du befinner dig via klockans GPS-funktion, så att hemvårdspersonalen ändå kan hitta dig vid behov.

Att komma igång 

Du provar ett mobilt trygghetslarm under cirka en månads tid för att se om det passar dig. Under första veckan du har ditt nya larm, kommer hemvårdspersonalen att följa med dig ut. Ni kan då provlarma utomhus och fråga om jourhandläggaren kan se var du befinner dig. 

Känner du efter prövotiden att detta är en bra lösning för dig så behåller larmklockan. Annars lämnar du tillbaka larmklockan och istället få annan hjälp som passar dig bättre.

Hur mycket kostar det?

Lunds kommun tar ut en avgift för trygghetslarm. Du betalar maximalt 243kr per månad. Inga andra kostnader tillkommer.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om trygghetslarm antingen via e-tjänst eller genom att fylla i och posta in en ansökningsblankett.  I ansökningsblanketten kan du också ansöka om andra insatser samtidigt.

Om du blir beviljad trygghetslarm kan du sedan ha en dialog med utföraren om vilken typ som passar dig bäst, mobilt eller stationärt trygghetslarm.

Ansök om trygghetslarm

Kontakta en handläggare om du har några frågor. 

Kontaktuppgifter handläggare