Trygghetskamera

Trygghetskamera är ett alternativ för dig som behöver tillsyn under natten. I stället för att hemtjänstpersonalen kommer hem till dig under natten tittar vi till dig genom kameran så slipper du bli störd.

Så fungerar kameratillsyn

När du har blivit beviljad kameratillsyn sätter vi upp en kamera hemma hos dig. Vi kommer också överens om vilka tider vi ska titta till dig genom kameran. Det är bara under dessa tider som vi kopplar upp oss mot kameran för att se om allt är bra med dig.

Om du ser ut att må bra när vi gör tillsynen stänger vi av kameran igen. Om vi inte kan göra en bedömning direkt så väntar vi en stund och försöker sen titta till dig via kameran igen. Om vi fortfarande inte kan bedöma hur du har det skickar vi personal från hemtjänsten till dig som ser till att allt är som det ska.

Ansökan

Kontakta din handläggare om du är intresserad av kameratillsyn.

Kontaktuppgifter handläggare

Avgifter

Kameratillsyn har inga extra avgifter.

Frågor och svar

Vem kommer åt kameran?
Vård- och omsorgsjouren har hand om kameratillsynen och det är bara deras personal som har behörighet till kameran.

Sparas det bilder från kameran?
Nej, det sparas inga bilder från kameran.

Vad händer om kameran inte fungerar?
Om något är fel med kameran gör vi personliga besök hos dig till dess att kameran fungerar som den ska igen.

Hur vet jag att tillsynerna görs?
Varje gång vi kopplar upp oss mot kameran registreras det med datum, tid och vem av våra medarbetare som kopplade upp sig.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?
Ja, du väljer själv när och om du vill avsluta insatsen helt. Du kan också välja att inte ha tillsyn via trygghetskamera vissa nätter om du till exempel får besök eller ska resa bort. Då meddelar du det till vård- och omsorgsjouren via ditt trygghetslarm.