Våld och hot

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma? Har du svårt att hantera ilska, frustration och aggressivitet?

Vi erbjuder olika former av stöd till dig som varit med om traumatiska händelser. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra situationer. Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum i mellersta Skåne.

Lämna sidan snabbt!

Kriscentrum i mellersta Skåne

Lund och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum. Du kan även vända dig direkt till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då Mottagningsenheten (kontorstid) eller Sociala jouren (utanför kontorstid) som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Läs mer om Kriscentrum i mellersta Skåne här.

Akut skyddat boende

Lunds kommun har akuta skyddade boenden där personalen arbetar specifikt med kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer. Vi erbjuder inte bara ett säkert boende utan även krisstöd för barn och föräldrar. Kontakta Mottagningsenheten (kontorstid) eller Sociala jouren (utanför kontorstid), kontaktuppgifter se nedan.