Stöd och omsorg för studenter

Ibland kan även den gladaste student drabbas av livets utmaningar. Här hittar du vägar till stöd och omsorg.

Försörjningsstöd till studenter under sommaruppehållet

Ansökan görs i den kommun du vistas under sommaruppehållet. Denna information riktar sig till dig som ska ansöka i Lunds kommun.

Försörjningsstöd till studenter

Stöd till unga vuxna

Unga vuxna är en mottagning för dig mellan 16 och 29 år. Vi är till för dig som har börjat må dåligt, kanske inte vet varför, men som behöver stöd eller hjälp. Genom att titta på hur olika delar i livet fungerar kan vi se vad du har för behov. Vi kanske även har en föreläsning eller kurs för dig.

Stöd till unga vuxna

Vård och stöd för studenter

Det finns många olika anledningar till att känna sig ledsen, orolig eller stressad. Ibland vet du varför du mår dåligt, ibland vet du inte det. Men det finns hjälp att få.

Studenthälsan vid Lunds universitet

Studenthälsan tillhör Lunds universitet och är öppen för alla som studerar vid universitet. Studenthälsan finns för den som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra sin livsstil. 

Studenthälsan vid Lunds universitet

Sjukvårdsrådgivning & vårdcentraler 

Om du vänder dig rätt i vården direkt sparar du en massa värdefull tid. Till numret 1177 kan du ringa dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och för tips om vart du kan vända dig i vården. 

1177 vårdguiden

Lunds Fontänhus

Lunds Fontänhus driver En Väg Framåt somvänder sig till dig som studerar och har, eller riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Oavsett om du pluggar eller är sjukskriven, kan du få stöd, hjälp och inte minst gemenskap för att må lite bättre och bli färdig med dina studier. Målet är att du ska kunna fullfölja dina studier samtidigt som du stärker din självkänsla, utökar ditt sociala nätverk, höjer din livskvalitet och får nya rutiner och strategier kring din studiesituation.

Lunds Fontänhus