Studentliv

Det är inte bara studierna som lockar till vår fina stad utan det finns mer att upptäcka. Här kan du läsa mer om studentlivet i Lund och hur Lunds kommun samarbetar med studentorganisationerna för att göra Lund till en ännu bättre studentstad.

Samverkan mellan Lunds kommun och studentlivet

Lunds kommun har en avsiktsförklaring med Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer om att samarbeta långsiktigt för att göra Lund till en ännu bättre studentstad. 

Avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer

Handlingsplan för studentsamverkan 2020-2022

Vad gör nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna?

Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna.  Matservering, pubar och nattklubbar, kompletteras med idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier, bostäder mm. För att få tillgång till en nations boende, krävs att du är medlem i just den nationen. 

Akademiska Föreningen (AF) är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. AF Borgen är studenternas hus som dagtid bland annat erbjuder studieplatser i Café Athen. Kvällstid är borgen centrum för många av de aktiviteter som AF:s utskott och föreningar arrangerar.

AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder. De närmare 6000 bostäderna hyrs enbart ut till studenter och gör AF bostäder till Lunds största studentbostadsföretag.

Studentinfo är ett av AFs utskott som du hittar i AF Borgens entré. Här jobbar studenter med kunskap om Lund och vad studentlivet har att erbjuda. Förutom information om vad du kan se och uppleva i Lund, kan du köpa biljetter till bland annat spex, studentaftnar, teater, konserter och profilprodukter.  

Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter. 

LUS driver också BoPoolen.nu, en bostadsförmedling där du som söker bostad eller vill hyra ut kan annonsera gratis. Förutom bostadsannonser erbjuder BoPoolen användbara tips och länkar som kan vara till hjälp i bostadsjakten,  information om aktuella lagar, samt mallar på hyreskontrakt färdiga att skriva ut.