Test: Elväg laddar bussen

På uppdrag av Trafikverket har det anlagts en kilometerlång elväg på Getingevägen i Lund. Detta görs för att testa en ny innovativ teknik: en elväg som kan ladda fordon med el under färdens gång. Kraftringen står för elförsörjningen och den första skenan som laddar testbussen fästes på asfalten under våren 2020.

Elvägen på Getingevägen

Delar av Getingevägen används till att testa den nya elvägstekniken. Elskenan installeras i busskörfält och påverkar inte övrig trafik. 

Under våren 2020 anlades 500 meter elväg på Getingevägens södra sida. Under 2021 får även Getingevägens norra sida en elskena, fast med en annan teknik. Lunds kommun upplåter den berörda delen av Getingevägen till testverksamheten genom att förlänga det befintliga busskörfältet.

Elvägen trafikeras enbart av bussar och den berör inte trafiken i övrigt. Det är både Skånetrafikens bussar i linjetrafik, som drivs av andra medel än el, som nyttjar detta körfält, och testbussar som försörjs av elen via laddskenan. Testprojektet ska pågå till 2022.

Tekniken som testas i Lund bygger på en så kallad konduktiv lösning. Den är utvecklad av Lundaföretaget Elonroad i samarbete med Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. Detta är en av fyra olika elvägstekniker som testas runt om i Sverige på uppdrag av Trafikverket. De andra demonstrationsprojekten genomförs på Gotland, i Gävleborg och utanför Arlanda.

Relaterad information