Brunnshög

I nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer en ny stadsdel fram. Här ska det på sikt bli plats för upp emot 40 000 boende och jobbande.

Mycket mer om Brunnshög på www.lund.se/brunnshog

brunnshög spårvägen