Campus Vipan

Det blev Peab Sverige AB som fick uppdraget av Lunds kommun att utveckla Campus Vipan, ett nytt samlat utbildningscentrum för gymnasium och Komvux. Budgeten för hela projektet är 415 miljoner kronor.

Arkitektens bild av framtida Campus visar elever som går i grönskan mellan renoverade och nybyggda hus.

Projektet kommer att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader, som ersätter dagens tillfälliga paviljonger. Med detta får skolan moderna och trivsamma lärmiljöer, som är bättre anpassade för högskoleförberedande utbildning och som samtidigt ger skolan möjlighet att växa och erbjuda plats för fler elever. Samlokaliseringen med Komvux innebär dessutom ett smartare och utnyttjade av lokalerna än det görs idag.

Status: pågår
Adress: Vipeholmsvägen
Arkitekt: Horisont
Entreprenad: Peab Sverige
Beräknad inflyttning: 2025

Vad händer i byggprojektet?

I oktober 2019 började vi bygga Campus Vipan. Projektet kommer att pågå i etapper fram till år 2025. Arbetet ska till stor del utföras i befintliga byggnader, parallellt med att det bedrivs undervisning i lokalerna.

Det kommer att behövas viss byggtrafik till arbetsplatsen, men i övrigt hoppas vi att det inte ska innebära några större störningar för dig som bor i området. Transporterna med material till bygget av det nya huset Q startar preliminärt i vecka 33 och pågår i cirka tre månader. Nu anländer betongbilar och vi får även transporter av husets stomme. Sex till sju stora fordon beräknas anlända per dag.

Hösten 2021

Nu uppförs byggnad Q som ska vara Campus Vipans hjärta. Huset byggs i tre plan och ska innehålla bibliotek, tillagningskök, matsal och utbildningssalar. Byggnaden får en vitmålad betongfasad med detaljer i träpanel. Vid årskiftet 2022-23 beräknas huset stå färdigt. Byggnad Q byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Hösten 2021 byggs även en ny infrastruktur för högspänningsledningar och fibernät. På gång är också ett utegym. Gymmet ska kunna användas till gymnastiklektioner, men får även användas av andra träningssugna personer.

Byggnaden som kallas E, har tidigare inhyst el-programmet. Huset är från 1960-talet och nu ska en del rivas, medan en annan del är kvar och anpassas till modern undervisning.

Karta över Campus Vipan och de byggnader som renoveras. I mitten av området uppförs en ny byggnad för skolan.

Karta över området och de byggnader som ska renoveras samt nyproduceras (byggnad Q). 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/vipeholm