Utveckling av centrala Genarp

Under utvecklingsprojektet Fokus Genarp kom det fram att det finns en bykänsla i Genarp som är viktig. Genarpsborna saknade även en tydlig central plats för människor att mötas på. Planprogrammet omarbetas efter de synpunkter som kom fram under samrådet.

Kollage av Genarp centrum

Planeringsarbetet fortsätter

Byggnadsnämnden har beslutat att stadsbyggnadskontoret ska ta fram en omarbetat förslag där bland annat Centrumparken (Fjärilsparken) inte bebyggs, Gamla Hotellet inte rivs, utan istället renoveras och där ny bebyggelse ska förstärka bykänslan i både volym och utformning.

När det nya förslaget ska vara klart är inte fastställt än.

 

Samrådsförslaget

Planprogrammet i sin helhet 

 

Fokus Genarp

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp pågick 2016-2017. Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport.

Fokus Genarp

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/19-2018