Vi planerar för ett nytt Lund C

Lund C är en del av de satsningar på järnväg som görs regionalt och nationellt. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: ny stambana mellan Hässleholm och Lund, fyrspårutbyggnad Lund-Flackarp samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Lund C och stationsområdet runt omkring är redan idag överbelastat och har inte kapacitet för ett ökat resande. Allt fler reser och vi har vuxit ur infrastrukturen för arbetspendlingen. Ett nytt Lund C ska göra det smidigare att resa kollektivt och ge ett första möte med Lund för den som kommer utifrån. Stationsområdet ska även få den västra sidan som framsida.

För att öka kunskapen om både en järnvägslösning ovan mark och en underjordisk lösning när det gäller spåren genom Lund, har Lunds kommun utfört en egen förstudie. Förstudien utgör ett underlag till kommunens ställningstaganden i Trafikverkets lokaliseringsutredning för hur och var den nya stambanan ska anläggas.

Ännu finns inget beslut ifall järnvägen och stationen ska byggas ovan eller under mark. Därmed finns heller ingen fastslagen tidplan för Lund C.

Läs mer om järnvägen och Lund

Clemenstorget

Clemenstorget visionsbild_beskuren

Först ut att byggas om är Clemenstorget. Den första etappen blev klar i juni 2020. Torget har förändrats så att det finns plats för en spårvägshållplats och så att det är lättare att röra sig mellan torget och tågstationen. Torget är också vackrare och trevligare att vistas på.

Läs mer om Clemenstorget 

Ett helt nytt stationsområde

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan (programmet beslutat 2015).

Ramprogrammet - inledning, strategier och huvuddragen, 28 sidor (PDF, 2 mb)
Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor (PDF, 6 mb)

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/lundc