Om Clemenstorget

Nu är den första etappen av Clemenstorget färdig. Den 8 juni 2020 öppnade torget igen. Ombyggnaden av Clemenstorget är den första delen av ombyggnaden av Lund C.

Clemenstorget öppnade igen den 9 juni 2020. Nu har Clemenstorget öppnat igen och Lund har fått en ny entré.

Lund C – Sveriges fjärde största station – står inför en omfattande förnyelse för att möta framtidens behov. De stora dragen för hur området runt stationen ska utvecklas beslutades hösten 2015. Ett ramprogram har tagits fram för ombyggnaden av Lunds C och stationsområdet. Något startdatum för stationen är inte satt.

Det nyöppnade Clemenstorget har genomgått en omfattande förnyelse utifrån förslaget "Kontrapunkter" som White arkitekter vann en arkitekttävling med 2014.  Under 2017 godkändes gestaltningsprogrammet för torget av tekniska nämnden och av kommunstyrelsen. Under åren 2019 och 2020 byggdes torget om. 

Så blev det - se bilder på nya Clemenstorget

Läs mer om Clemenstorgets utformning via dokumenten nedan:

Gestaltningsprogram för Clemenstorget (pdf)

Tävlingsbidrag: "Kontrapunkter" - det vinnande förslaget för gestaltning av Clemenstorget och Bangatan

Denna visionsbild visar hur Clemenstorget är tänkt att se ut när det är färdigbyggt.
Visionsbild från White arkitekter som visar Clemenstorget och ett förslag till nytt Lund C.

Historik: medborgardialog

Som ett viktigt inspel i arbete med att ta fram gestaltningsprogrammet för Clemenstorget arrangerades en serie medborgardialoger. Under våren 2016 träffade vi allmänheten, de boende, skolelever, representanter från olika föreningar och pendlare. Vi genomförde nio dialogaktiviteter och fick in synpunkter från ungefär 500 personer. Syftet var att samla in tankar och idéer för utformningen av framtidens Clemenstorg.

Nedan finns dialogsammanställningen:

"500 röster om framtidens Clemenstorg", en sammanställning av medborgardialogen, våren 2016 (pdf)

"500 röster om framtidens Clemenstorg", en sammanställning av medborgardialogen, våren 2016 (webbversion)

Clemenstorget genom tiderna

Clemenstorget har haft olika utseenden sedan 1890-talet, och dess utformning har alltid speglat sin tid. Under hösten 2016 − våren 2017 visade Lunds kommun en utomhusutställning på Clemenstorget, "Clemenstorget genom tiderna". Utställningen är över nu, men den finns fortfarande att ta del av som webbpublikation via länken nedan.

Utställningskatalog (webbversion)

Utställningskatalog (pdf)

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/clemenstorget