Frågor och svar om nya Lund C

Här finns några vanliga frågor och svar om Lunds stationsområde.

Varför ska Lund C byggas om?

Det är redan idag trångt vid stationen i rusningstid, och resandet förväntas öka. Ett nytt stationsområde kommer att ge ett smidigare resande och ett trevligare första möte med Lund.

Var ska den nya centralstationen ligga?

Den kommer att sträcka sig över spåren där nuvarande Mittelbron finns, alltså mer i mitten av stationsområdet än idag. Stationsbyggnaden kommer att ha entréer från både västra och östra sidan.

Vad blir skillnaden med en ny centralstation?

De största skillnaderna kommer att vara att det blir både trevligare och smidigare att resa till Lund. Det kommer till exempel att bli enklare att byta mellan tåg och buss eller spårväg. Den nya stationen kommer också att innehålla mer service än idag.

Vad händer med det nuvarande stationshuset?

Det nuvarande huset kommer att finnas kvar, men inte som station.

När kommer nya centralstationen att börja byggas?

Planeringen av ombyggnaden av Lund C inväntar just nu Trafikverkets utredning om höghasighetsjärnväg genom Lund. Därför går det inte att säga något om tidplanen för vare sig en ny stationsbyggnad eller stationsområdet i stort.

Vad händer med Clemenstorget?

I juni 2020 var ombyggnaden av den östra delen av Clemenstorget klar och torget har bland annat fått sittplatser, lekpaviljonger och ny markbeläggning. Att man började med den östra delen av torget beror på att det är där den nya spårvagnshållplatsen finns. Resten av torget kommer att byggas om längre fram, när man vet mer om hur torget ska hänga ihop med den nya stationsbyggnaden.