Ny centralstation

Den nya centralstationen kommer att ligga vid Clemenstorget och ge resande en helt ny möjlighet att röra sig enkelt mellan tåg, buss och spårväg.

Den nya stationen ska ritas av team Elding Oscarson/C.F. Møller Architects, deras idé bygger på en generös bro över spåret i en karaktäristisk bågform. Teamet har fått i uppdrag att arbeta vidare på utformningen, men just är arbete satt på paus. 

Planeringen av ombyggnaden av Lund C inväntar just nu Trafikverkets utredning om höghasighetsjärnväg genom Lund. Därför går det inte att säga något om tidplanen för vare sig en ny stationsbyggnad eller stationsområdet i stort. 

Den nya stationen är ett samarbetsprojekt där Jernhusen, Trafikverket, Skånetrafiken och Lunds kommun ingår.

Nytt stationshus med torg i förgrunden