Följ bygget steg för steg!

Här kommer du steg för steg att kunna följa bygget av nya Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet!

 

En kvinna i skyddskläder står med ryggen mot betraktaren inne i en byggnad.

Lägesrapport 7 oktober 2021

I hus B arbetar vi med slutmontage av installationer och monterar även dörrar och invändiga partier. Undertaket är på väg upp i huset.

Hus C målas och vi sätter plattor i toaletterna. I hus D bygger vi innerväggar och i hus E monteras fönster. Till hus A - som ska innehålla aula och matsal - monterar vi stommen. Har du sett de fina tegelväggarna som växer fram? Nu murar vi fasaderna på hus B och C. På hus D arbetar vi med taket.

 

En man i gul reflexjacka står och murar en röd tegelvägg.

Lägesrapport 15 september 2021

I hus B lägger vi golv i klassrummen och sätter plattor på toaletterna. På plan 11 är toalettstolar och handfat på plats. I hela huset är undertaket på väg upp. I hus C har vi börjat måla. I hus D är innerväggarna påbörjade. Stommontaget till hus E blir färdigt denna vecka och till hus A pågår montage av stommen. Snart ser vi aula och matsal. Murningen går bra. Nu har den avancerade murningen av vissa fasader startat.

 

Två män arbetar vid ett bygge. I bakgrunden syns ett hus och byggställningar.

Lägesrapport 27 augusti 2021

I skolans hus B sätter vi plattor i toaletterna, arbetar med undertak och målar i köket. I hus D reser vi innerväggar. Till hus E blir stomresningen klar i september. Aulan - som vi kallar för hus A - har fått en färdig bottenplatta och stommen är påbörjad.

Utomhus händer det också mycket. Vi river ställningar på vissa hus. Murningen av fasaden håller på att slutföras på hus B och vi börjar mura fasad på hus C. I hus C slutförs också arbetet med fläktrummet och på samma hus ska vi lägga tak.

 

En man jobbar vid en glasad vägg.

Lägesrapport 30 juni 2021

Bygget av Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan pågår hela sommaren. Byggarbetsplatsen kommer inte att stänga, men det är något färre som jobbar. Det görs inga stora arbeten som bullrar över en längre tid, men byggnadsarbetet hörs och det kan bullra till och från.

Under sommaren kommer vi att lägga golv i fläktrummen och måla på plan 12. Till hus C ska vi lägga tak och invändigt i samma hus bygger vi trappor. Annat som händer är att vi brandskyddsmålar stål och bygger innerväggar. Någon vecka kommer vi även att mura.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

 

Den första trappan har anlänt till Hedda Anderssongymnasiet.

Lägesrapport 14 juni 2021

Det är plan 11 i hus B som är först ut med målning. Här målas samtliga klassrum. I hus B börjar också trappan ta form. Trappan ska sedan kläs med askpanel. Till huset som kallas A och som ska innehålla aula och matsal, gjuts bottenplattan. Hus D är snart uppe och har ytterväggar på plats. Till Hus C byggs ett fläktrum.

 

Arbete pågår inne i Hedda Anderssongymnasiets hus.

Lägesrapport 7 juni 2021

I hus C har entreprenören börjat bygga innerväggar och rummen tar form. I hus B pågår målning och bygge av den invändiga atrietrappan. Till hus D reser entreprenören stommen och till hus A - där matsal och aula ska finnas - görs grundläggningen. Hus A blir en våning högt.

 

 

Jonathan Karlsson är produktionsledare och murningsansvarig hos entreprenören Skanska.

Lägesrapport 6 maj 2021

Mörkröd, med svarta islag, stryktålig och helt unik – Hedda-stenen har börjat muras upp på den nya gymnasieskolan.
Det är den södra väggen på hus B som är först ut att bli murad. Teglet är speciellt framtaget till just Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan och har fått namnet Hedda-stenen. Hedda-stenen ska knyta an till husfasaderna runt om skolan. Nytt, men med historisk anknytning, alltså.

Här kan du läsa mer om Heddas eget tegel och om hur murningen går till.

 

Byggnaderna blir allt större.

Lägesrapport 5 maj 2021

Kanske har du sett det vita tältet på ett av husen till Hedda Anderssongymnasiet? Tältet som har avtecknat sig mot Lundahimlen, har nu gjort sitt jobb och ska plockas ner.

Den första delen av tältet lyfts ner under fredagen den 7 maj. Den andra delen hissas ner lördagen den 8 maj för att sedan demonteras på marken. Helgarbetet kommer att starta cirka 08:30 på lördagen och pågå till cirka 17:00. Beroende på vädret behöver arbetet också ske under söndagen. Tältets nedplockning är inte bullrande, men det kommer att höras att det är folk på arbetsplatsen. Till lyftet av tältet används den stora kranen på plats.

Tältet har använts för att skydda huset från regn när fläktrummet har byggts. Nu är fläktrummet klart och byggnadens öppna atrium ska täckas med glas.


Innerväggarna sätts upp i Hedda Anderssongymnasiet.

Lägesrapport 13 april 2021

Hus B är den byggnad där arbetet med Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan har kommit längst. Här fortsätter arbetet med gipsväggar och installatörer drar sina kablar och trummor. Måndag i vecka 16 startar murningen, så snart ska fasaden få kläder.

Hus C är snart uppe och väggarna kommer på plats. Nästa steg blir att täta huset, så att det går att sätta igång värmen. Även arbetet med fläktrummet på taket ska starta.

Nästa vecka gjuts det sista, som är utrymningstunneln, till skyddsrummet i hus A. Sedan ska marken schaktas igen och ”gömma” skyddsrummet. I framtiden ska det bli en cykelparkering ovanpå skyddsrummet.

Till tegelväggarna har ett murningsprov med fyra olika fogar tagits fram. Arkitekterna har varit på plats för att studera fogarna och de har gjort sitt val. Mer om vad de valde får du veta i nästa lägesrapport!

 

Skynken skyddar de varma rummen.

Lägesrapport 18 mars 2021

Nu är hus B på Hedda Anderssongymnasiet så tätt att det går att sätta på värme. Det sker genom värmefläktar. Till resterande uppvärmning utnyttjas fjärrvärmen. Hur lång tid det tar att värma upp huset är helt beroende av väder och vind. Minst 10 grader måste det vara i bjälklaget för att det ska gå att flytspackla. All betong ska torka.

Samtidigt pågår arbetet med skyddsrummet genom formning, armering och gjutning av väggar. Inom de närmaste veckorna monteras också fönster i hus C och det blir en fasad på fläktrummet. Hus B får taksarg och innerväggar.

Film: innerväggarna börjar komma på plats!

Ett stort vitt tält är uppsatt på taket till hus B till Hedda Anderssongymnasiet.

Lägesrapport 8 mars 2021

Högst uppe på Hedda Anderssongymnasiets hus B står ett vitt tält och avtecknar sig mot den blå himlen. Snart ska ytterligare ett tält hissas upp med byggkranen. 

Tälten täcker in atriet så att det inte regnar in när Skanska ska montera väggar och glas på taket. Atriet är den stora öppning som finns mitt i huset. Här strömmar ljuset in, ända ner i bottenvåningen.

Tälten - som är cirka 600 kvadratmeter stora - finns uppe på taket ungefär fram till midsommar. För att få huset så tätt som möjligt, läggs också ett lager papp direkt på betongtaket. Den här pappen kallas för ”offerpapp” eftersom den endast används tillfälligt.

Just nu pågår också byggnationen av det andra skyddsrummet i området. Här är plattan är färdig och nu formas väggarna.

I Hus E håller också ett spännande rum på att ta form. Det är ett forum som ska fungera som samlingssal och hörsal. Rummet får mjukt rundade väggar.

Inom de närmaste veckorna ska stora glaspartier monteras på plan 1 i Hus B. I Hus C kommer bygget av plan 2 igång. Vecka 12 börjar monteringen av gipsväggar.

25 februari 2021

I hus B är skolsalarna på plats och väggar och fönster har kommit upp. De andra husen byggs för fullt. Sommaren 2023 är det inflyttning för de första eleverna.

Film: Titta in i hus B med Skanskas projektchef Emelie Rising. 

Utsikten är fin från Hedda Anderssongymnasiet.

Lägesrapport 15 februari 2021

Nu byggs det tredje och sista skyddsrummet till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

Under veckan som kommer läggs också det sista bjälklaget på Hus B. Nästa steg blir att göra taket tätt. Samtidigt monteras fönster och fönstermonteringen i Hus B beräknas bli klar den här veckan.

Tisdagen den 16 februari gjuts det sista till grunden för Hus E. Sedan är det bara grunden till Hus A som är kvar att gjuta.

Nu är den nya, stora byggkranen på plats i bygget av Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

Lägesrapport 1 februari 2021

Nu är den nya stora byggkranen på plats. I helgen 30-31 januari byttes den tidigare mobilkranen mot en ny kran med larvfötter. Kranarna har samma kapacitet - 350 ton - men nykomlingen har en bom på cirka 75 meter som gör att den når längre. Byggkranarna används vid monteringen av de färdigproducerade betongväggarna i Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

I fredags nådde bygget av den nya skolan även en annan milstolpe. De första fönstren monterades. Hus B är den första byggnaden som får fönster. Sedan följer hus C och så fortsätter det allt utifrån att väggarna kommer på plats. Totalt ska Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan få cirka 500 fönster och det vanligaste formatet är 2 500 millimeter gånger 1 200 millimeter. Fönstermonteringen kommer att ske på fredagar, då det inte monteras några väggar.

 

Himlen välver sig över öppningen där skolans atrium ska finnas.

Lägesrapport 26 januari 2021

Nu syns byggnaderna till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan allt tydligare för dig som går förbi. Till hus B monteras just nu plan tre. I dag gjuts det sista till skyddsrummet i källaren i hus E. Sedan är det huset uppe i markhöjd. Snart startar bygget av det sista skyddsrummet, som ligger mot Möllegatan. I vecka 4 börjar monteringen av fönster i hus B.


Betongväggarna till Hedda Anderssongymnasiet monteras på plats.

Lägesrapport 11 januari 2021

Nu börjar Hedda Anderssongymnasiet ta form. Betongvägarna till hus B monteras och nu sätts väggarna på plan två. Den 5 mars är det beräknat att huset ska vara tätt, då är även alla fönster på plats. Nästa byggnad som ska få väggar är hus C och det arbetet startar den 19 februari.

Annat som händer är att alla väggar till skyddsrummet är klara. Nu gjuts bjälklaget. Det betyder att arbetet kommer upp från gropen till marknivå. I övrigt färdigställs grundplattor med trappor och ramper.

Nu har väggarna börjat monteras till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

Lägesrapport 14 december 2020

Som du ser på bilden har väggarna till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan börjat komma på plats. Under december fortsätter arbetet med montering av väggar. Dessutom gjuts väggar till skyddsrummet i hus E.

 

Till Hedda Anderssongymnasiets skyddsrum är väggarna och dörrarna nu gjutna.

Lägesrapport 23 november 2020

I dag anlände de första prefabricerade betongväggarna till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. Den största väggen väger cirka 10 ton. Nya väggar kommer sedan att fortsätta levereras under ett års tid.

Se filmen om hur det såg ut när de första väggarna kom på plats! 

Nu har den stora mobilkranen som ska användas när skolans väggar monteras kommit på plats.

Lägesrapport 20 november 2020

Nu har den stora mobilkranen som ska användas när skolans väggar monteras kommit på plats. De första väggarna till Hedda Anderssongymnasiet anländer måndagen den 23 november. Mellan jul och nyår kommer en ny stor byggkran som ska ersätta den mobila kranen.

Det händer också mycket annat på byggarbetsplatsen. Marken till bottenplattan för byggnad D förbereds och sedan ska det läggas isolerande cellplast och armering innan betongen gjuts. Till hus E är källarväggarna gjutna på plats.

Ett tält där Skanska ska förvara väderkänsligt material har satts upp där Svaneskolans byggnad A tidigare låg. Till skyddsrummet är väggarna och dörrarna gjutna.

Högarna med schaktmassor som ligger på området ska användas till att fylla ut runt husens källare. När man gräver för en källare måste hålet vara större än själva källarutrymmet. Sedan fylls det igen runt om.


Nu har väggarna till skyddsrummet i Hedda Anderssongymnasiet börjat komma på plats.

Lägesrapport 2 november 2020

Nu har väggarna till skyddsrummet i Hedda Anderssongymnasiet börjat komma på plats. Betongväggarna är tjockare än vanligt. Det finns mer armering och dörrarna gjuts in – allt för att det ska bli säkert.

Till byggnad B är bottenplattan av betong klar. När det gäller byggnad C så utför vi de sista arbetsmomenten till bottenplattan. Till byggnad D gör vi förberedande markarbete.

Så här går det till att bygga en bottenplatta till ett hus:

  1. Marken förbereds, görs jämn och täcks först med geotextil och sedan makadam, eller grus. Rör för till exempel el och vatten placeras.
  2. Isolerande cellplast-plattor läggs på den plana grusytan.
  3. Armering av järn läggs ut ovanpå cellplasten.
  4. Betongplattan gjuts.

På platsen där den nu rivna byggnad A till Svaneskolan låg, ska det bli grönytor och en volleybollplan. Nu gräver vi för att bygga ett underjordiskt vattenmagasin under volleybollplanen. Vattenmagasinet ska ta hand om regnvatten vid skyfall. Vattnet fördröjs i magasinet och kan sedan rinna ut i en långsammare takt. Genom detta motverkar vi översvämningar.

 

Här sätts den sista armeringen till skyddsrummet på plats.

Lägesrapport 13 oktober 2020

Nu är det sista av Svaneskolans byggnad A borta. Rivningsmaterialet är kört till återvinning på olika platser och gropen är igenfylld med tegel från den gamla Svaneskolan. På platsen ska det bli grönområde, med bland annat ytor för idrott.

Till Hedda-gymnasiets byggnad C lägger vi nu isolering på bottenplattan. Två slags isolering används, en lite mjukare och en hårdare för de ytor där det ska stå bärande väggar och det blir en större tyngd.

Byggnad B har en färdig bottenplatta och till byggnad D gör vi ett förberedande markarbete.

Byggnad E är den byggnad där skyddsrummet ska ligga och här är armeringen snart klar. På fredag börjar vi gjuta. Grävmaskinerna som syns på området ska finnas kvar i några veckor till.

 

Gropen till Svaneskolans tidigare källare ska fyllas med tegel – återvunnet från skolan.

Lägesrapport 5 oktober 2020

I morgon tisdag avslutas rivningen av Svaneskolan. Det är detta arbete som har upplevts som bullrande. Gropen till Svaneskolans källare har redan börjat fyllas igen och i vecka 42 ska återfyllnaden vara klar.

Vecka 43-44 ska vi placera tält och containrar inne på byggarbetsplatsen längs med Möllegatan. Dessa kommer också att dämpa ljudet något. Vi mäter hela tiden ljudet med hjälp av mätare på området. Ljudet loggas och vi tittar regelbundet på ljudbilden.

Hela bottenplattan till byggnad B i nya Hedda-gymnasiet och Svaneskolan är gjuten.

Lägesrapport 30 september 2020

Nu är hela bottenplattan gjuten till byggnad B. Vi kan se var köket ska ligga – där sticker det upp flest rör ur betongen. Till byggnad C har Skanska börjat med schaktning för att gräva ur och skapa en jämn och stabil yta inför gjutningen av nästa bottenplatta. Hedda-gymnasiets byggnader kommer att sitta ihop.

Här kan du se hur byggnaderna ska se ut.

För att transporterna av material till och från bygget ska gå så smidigt som möjligt, går det nu en ny bygg-gata ut till Svanegatan. Källaren till den gamla Svaneskolans byggnad A är helt borta och det finns en stor grop på platsen. Gropen ska fyllas med tegel – återvunnet från skolan. Teglet används som utfyllnad i marken under den nya skolgårdens grönområden.

 

Till den nya skolans byggnad som kallas B, är en del av bottenplattan redan gjuten.

Lägesrapport 28 september 2020

En byggarbetsplats är som ett samhälle i miniatyr. Allt ska fungera så smidigt som möjligt. Trots det kan det upplevas som ganska jobbigt att bo i närheten. Då kan det vara skönt att veta att transporterna till och från ett bygge planeras i detalj. Det handlar om att minska störningar, men också om hållbarhet och att minimera kostnader.

Johan Rygge Zellbi - biträdande projektledare i Lunds kommun - berättar mer.

 

Innan betongen på plattan armeras läggs isolering.

Lägesrapport 22 september 2020

Nu gjuts bottenplattorna till en av byggnaderna i det nya Hedda-gymnasiet och till ett nytt skyddsrum. Golvet kommer först på plats.

Läs mer om rivning, bygge och skyddsrum.

 

En hög av tegel tornar nu upp sig mot himlen, i väntan på att krossas och användas som fyllnadsmaterial i skolans grönytor.

Lägesrapport 11 september 2020

Just nu sker den sista rivningen på byggarbetsplatsen för Heddagymnasiet och nya Svaneskolan. Det är Svaneskolans byggnad A som försvinner. På marken ligger högar av olika material. Allt sorteras direkt och skickas sedan i väg för återvinning. Något som går att återanvända på plats är teglet – vilket kommer att leda till miljövinster. Läs mer via länken nedan!

Läs mer om hur teglet återanvänds

Tidskapsel Hedda/Svane

Lägesrapport 9 september 2020

I samband med dagens ceremoni, som markerade startskottet på bygget, fick elever på Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet chans att besöka arbetsplatsen och ställa frågor om det som händer. Samtliga klasser lämnade också hälsningar till eftervärlden i form av en tidskapsel. På bilden ovan försluts betongröret med tidskapslarna för att sedan transporteras bort till en tillfällig förvaringsplats i väntan på att skolan står klar. Förhoppningsvis kommer några av eleverna att vara med när kapseln öppnas igen år 2070!

Läs nyhetsartikeln om ceremonin
Film: Så här byggs den nya skolan!

Hedda/Svane byggarbetsplats

Lägesrapport 28 augusti 2020

De första gjutformarna är på plats och börjar fyllas med betong. Visste du att de avlånga bottenplattorna kallas för "sulor" på byggspråk?

Rivning Svaneskolan

Lägesrapport 21 augusti 2020

Förutom matsalen återstår nu bara rivningsmassor av den gamla Svaneskolan samt en del av den byggnad som vetter mot Möllegatan. I den delen av fastigheten kommer det så småningom att anläggas en grönyta, som förhoppningsvis blir till glädje både för elever och andra Lundabor. 

Rivning av Svaneskolan, gamla byggnad D

Lägesrapport 4 augusti 2020

Under juni och juli har arbetena pågått för fullt. Förutom sanering och rivning av de gamla skolbyggnaderna har det bland annat grävts ner nya ledningar och rör för vatten och avlopp, fällts träd och marken packats för att inom kort börja med grunden till den huskropp som byggs närmast matsalen. Dessa schakt- och grundläggningsarbeten inleds denna vecka. En ny stor grind har också kommit på plats.

Arbetet har hittills flutit på enligt tidtabell – även om det dykt upp några överraskningar. Det visade sig bland annat att byggnaderna behövde en mer omfattande sanering än beräknat, vilket inte är ovanligt i den här typen av projekt. En annan överraskning låg under marken, där det upptäcktes en del av grunden till matsalen och den gamla aulan, som inte fanns med på några ritningar.

Grävmaskin som tar ner delar av Svaneskolan i Lund.

Lägesrapport 18 juni 2020:

Saneringen av hus D blev klar något tidigare än beräknat, vilket innebär att vi kan inleda rivningen redan innan midsommar. Arbetet beräknas pågå till början av september, då vi planerar för att kunna ta "första spadtaget" för de nya skolbyggnaderna vid en ceremoni utanför matsalen, som då kommer att vara den enda del som finns kvar av den gamla skolan. 

 

Svaneskolan innan rivning

Lägesrapport 20 maj 2020:

Vi har nu förberett med dragning av ny fjärrvärme längs Svanevägen. Fjärrvärme ska kopplas in till befintlig matsal så att denna kan vara i bruk under hela projektet samt till nya skolan i ett senare skede.

Efter skolavslutningen påbörjas sanering och demontering av Svaneskolan. Detta skede i projektet innebär mycket trafik och höga ljudnivåer. Delar av skolan ska återanvändas för att nyttjas i andra delar av kommunen.

Svaneskolan

8 april 2020:

För första gången genomförde Lunds kommun en gemensam inventeringsrond i stor grupp med bland annat representanter för serviceförvaltningen, Skanska och Lunds Tekniska Högskola. Gruppens uppgift var att undersöka hur mycket av det befintliga materialet som skulle kunna sparas och återanvändas, kunskaper som framför allt kommer att kunna användas i andra, framtida rivningar. En nöt att knäcka blir i så fall hur man bäst lagrar och förvarar större mängder material i väntan på att de kan användas någon annanstans.   

Kontraktskrivning med Skanska

5 december 2019:

Lunds kommun tecknar, genom Servicenämnden, avtal med SKanska Sverige om att bygga Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. 

Upphandlingen av byggentreprenör är gjord som samverkansentreprenad, även kallat partnering. Modellen innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång.

- Ambitionen är att partneringsamarbetet med Skanska ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, att vi får en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll. Därmed ökar också förutsättningarna att bli klara i tid och att vi alla blir nöjda och stolta med slutresultatet, konstaterar servicedirektör Pål Svensson.

4 december 2019:

Kommunstyrelsen beslutar att Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras i den nya skola som ska byggas där Svaneskolan idag är placerad. Under tiden ska Svaneskolan placeras på Parkskolan. Totalkostnaden för projektet är 726 miljoner kronor i 2019 års prisnivå. 

- Det känns bra att vi nu har kommit fram till ett beslut som gör att vi kan beställa byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet och att vi också har en lösning för Svaneskolan. Det har varit en lång process och det känns betryggande att elever, medarbetare och vårdnadshavare nu vet vad som kommer gälla framöver, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för fastigheter.

18 november 2019:

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detaljplanen för Pastor Svane 1, där Hedda Anderssongymnasiet ska byggas. Enligt domen har Lunds kommun genomfört planprocessen på ett formellt korrekt sätt och gjort en rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

Detaljplanen, som syftar till att pröva lämpligheten att uppföra en ny skola, antogs av kommunfullmäktige i Lund i mars 2019.

26 september 2019:

Kommunfullmäktige beslutar att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt för en maximal kostnad på 750 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta beslut om placering av Svaneskolan.

- Det är bra att vi nu har ett politiskt beslut att bygga Hedda Anderssongymnasiet i enlighet med de planer som tagits fram och som är väl underbyggda. Nu ska vi fokusera på att hitta en långsiktig och hållbar placering för Svaneskolan. Högstadietiden är en skör tid i en ung människas liv där en lugn och trygg skolgång är avgörande.  Vårt absoluta fokus är att göra det så bra som möjligt för våra elever och medarbetare, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

4 juni 2019:

Utredningen om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet är nu färdig och har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU.

Den har analyserat fem alternativ för gymnasieskolan. Ett av alternativen är den nuvarande inriktningen på skolan, det vill säga byggandet av en helt ny gymnasieskola för 2200 elever på tomten där Svaneskolan har sina lokaler i dag.

De fyra andra alternativen handlar om att bygga skolan i mindre volym, sälja tomten till extern aktör som bygger skolan som Lunds kommun kan hyra, att Lunds kommun bygger skolan och säljer den till extern aktör med hyresavtal samt att undersöka hyresalternativ hos annan fastighetsägare på annan plats än Svaneskolans tomt. Av de hyresalternativ som kommit in är det en placering på Ideon som skulle kunna vara aktuell.

Utredningen inkluderar förutom beskrivningen av de olika alternativen en ekonomisk kalkyl, riskbedömning och en analys av hur en placering av gymnasieskolan på Svaneskolans tomt respektive Ideon skulle påverka stadsutvecklingen.

KSAU kommer att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på Svaneskolans tomt samtidigt som utredningen kring alternativen fördjupas.

- Processen med Hedda Anderssongymnasiet har pågått under flera år men det är först nu efter den första fasen av projektet när vi har alla bygghandlingar och goda beräkningsgrunder för ekonomin som kommunstyrelsen utifrån sitt ansvarsområde kan bedöma om och hur Hedda Anderssongymnasiet på bästa och mest effektiva sätt kan utvecklas. Det är således först nu förutsättningarna finns för att bedöma alternativa kostnader och möjligheter, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

28 mars 2019:

Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för att möjliggöra bygget av en ny skola på Pastor Svane 1, med flera, den tomt där Svaneskolan ligger.

Arkitekttävling Heddagymnasiet

12 april 2018:

Gert Wingårdh presenterar sitt och AART Architects vinnande förslag Tätt tillsammans vid en presskonferens i kommunhuset Kristallen. I bildgalleriet kan du se både de ursprungliga skisserna och två uppdaterade, även hur det kan komma att se ut inomhus i skolans "atrium".

Presskonferens 2 februari 2018

2 februari 2018:

Skanska Sverige tilldelas entreprenaden för att bygga Hedda Anderssongymnasiet.