Världspremiär i Lund för Heddas eget tegel

Mörkröd, med svarta islag, stryktålig och helt unik – Hedda-stenen har börjat muras upp på den nya skolan.

Heddas tegel knyter an till fasaderna i området. Teglet klättrar mot himlen på den södra väggen till hus B.

Det är den södra väggen på hus B som är först ut att bli murad. Teglet är speciellt framtaget till just Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan och har fått namnet Hedda-stenen. Heddas eget tegel är handslaget, mörkrött och har inslag av svart. Materialet tegel är stryktåligt och håller länge. Hedda-stenen ska också knyta an till husfasaderna runt om skolan. Nytt - men med historisk anknytning - alltså.

Stenarna muras i vilt förband vilket betyder att stenarna inte följer något speciellt mönster. Det görs för att det ska bli liv i fasaden. I vecka 40 ska hus B vara färdigmurat.

Det tar ungefär åtta till tio veckor att mura en vägg, plus minus ett par veckor beroende på väggens storlek. Hus B kommer att vara färdigmurat i vecka 40.

Jonathan Karlsson är produktionsledare och murningsansvarig hos entreprenören Skanska. Jonathan Karlsson är produktionsledare och murningsansvarig hos entreprenören Skanska.

- Murningen på hela skolan kommer att pågå till vecka 30 2022, då görs den sista delen på hus A. Lite snabbt räknat går det åt ungefär 750 ton tegel till hela projektet, säger Jonathan Karlsson som är produktionsledare och murningsansvarig hos entreprenören Skanska.

Vilda förband ger liv i fasaden

Murning är en ädel konst och Jonathan berättar hur det går till:
- Vi börjar med att isolera med 200 millimeters isolering mot den färdiga betongstommen. Därefter ställer vi tegel på en bruksfog 30 millimeter utanför isoleringen. Detta görs för att luft ska kunna röra sig mellan isolering och tegel. Isoleringen fästs med speciella brickor som skruvas in i betongväggen. Teglet fäster vi in med något som heter kramlor i betongväggen. Dessa muras in i fogarna på teglet för att få önskad hållfasthet. Stenarna muras i vilt förband, vilket betyder att stenarna inte följer något speciellt mönster. Det görs för att det ska bli liv i fasaden.

Stenarna muras i vilt förband vilket betyder att stenarna inte följer något speciellt mönster. Det görs för att det ska bli liv i fasaden. Vilda förband ger liv åt en tegelvägg.

Det som är svårast när det gäller murning är att allting hela tiden måste vara sprikrakt, tycker Jonathan. Är det inte rakt kommer du inte att kunna länka ihop hörnen mellan de olika fasaderna på ett snyggt vis. Det är även en utmaning att alltid hålla 30 millimeter luftspalt, då stommen inte alltid är helt rak.

Fogen viktig för upplevelsen av teglet

Även fogen mellan tegelstenarna inverkar på upplevelsen av väggen. Fogkulör påverkar i hög grad byggnadens samlade kulör. Samma tegel kan framstå som helt olika med två olika fogkulörer. Därför är fogkulör ett viktigt men lite svårt beslut att fatta.

- Vi har valt en fog som heter BÖ 308. Det är en brungrå fog som ska harmonisera med det rödbruna teglet och passa med de gröna nyanserna i fönsterkarmar, plåtar och träfasader. Vi valde mellan fyra olika fogkulörer som spände mellan mera grå och mera brun, några ljusare och några lite mörkare. Den vi fastnade för tror vi kommer framhäva teglets kulörer fint och samtidigt visa murförbandet utan att bli för påtaglig. En tegelvägg framstår ju som en homogen yta sett på avstånd och kommer man närmare kan man uppfatta förbandet och där gäller det att hitta rätt, säger Isak Birgersson, arkitekt hos danska AART, som tillsammans med arkitekten Joakim Lyth hos Wingårdhs arkitekter har ritat Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

Läs en intervju med Isak Birgersson och Joakim Lyth.

Tegelsafari i staden

Du som är intresserad av tegel kan prova att se på stadens tegelväggar från olika avstånd. På långt håll ser väggen jämn ut, tittar du nära upplever du hur stenarna varierar. Ett jämnare tegel ger en lugn yta och tegel med mer spel utstrålar liv. Till Hedda valdes ett relativt jämt tegel, som ändå ger fin variation.

Hedda Anderssongymnasiets arkitektur och gestaltning knyter an till byggnaderna runt omkring. Titta på stadens tegel.

 

Murningsarbetet pågår för fullt. Murning är en ädel konst.