Projektvision för Hedda Andersson/Svane

Lunds nya gymnasieskola kommer att vara en levande mötesplats för ungdomar,pedagoger, personal och lundabor. Det ska finnas möjlighet att slå sig ner för en fika, ta en kopp kaffe, träffa kompisar och kollegor. På kvällstid kan någon eller några av Lunds ideella föreningar använda skolans lokaler för olika aktiviteter. Den nya gymnasieskolan ska vara en god arbetsplats för både vuxna och ungdomar där mångfald och samarbete bejakas. Fokus är att skapa en social, kreativ och trygg arbetsmiljö.

Elever från hela Skåne söker sig till Lunds gymnasieskolor och trenden ser ut att hålla i sig. De fyra gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan kompletteras nu med ännu en, Hedda Anderssongymnasiet. 

Gymnasieskolans tydlig pedagogisk profil ska komplettera de fyra befintliga gymnasieskolorna i Lund. Profilen och skolans varumärke baseras på en gemensam värdegrund där elevens lärande är i centrum. Den pedagogiska profilen kommer att styra lokalernas utformning. Byggnadenska kunna erbjuda en palett av olika lärmiljöer anpassade efterelevernas behov med en IT-lösning som skapar förutsättningar för skolutveckling i en digital tid.

Att bygga en ny gymnasieskola är en stor investering. Det gäller därför att hitta flexibla lösningar som tillåter att flera verksamheter kan samutnyttja lokalerna. Vi ska bygga resurssmart. Det innebär att byggnaden skall ha en låg energiförbrukning och vara byggd av hållbara material som ger en lång livslängd.

Lunds nya gymnasieskola med sin pedagogiska profil och resurssmarta arkitektur ska vara ett signum för kunskapsstaden Lund.

Skolan är redan igång i tillfälliga lokaler, du kan läsa mer på www.lund.se/heddagymnasiet

Som elev ska du vara stolt över att studera här!