Nytt naturum i Skrylle

Naturum Skrylle är idag Sveriges minsta naturum, trots att Skryllegården är en av Skånes mest populära friluftsanläggningar med cirka 800 000 besök årligen. Nu ska Skrylle få ett större naturum med utställning, hörsal, labb-del och personalutrymmen.

Visionsbilden visar hur nya naturum i Skrylle ska se ut. En vit låg byggnad med utskjutande tak i ett plant höstlandskap avtecknar sig mot en ljus himmel.Visionsbilden visar hur nya naturum i Skrylle ska se ut. Visionsbild: Horisont arkitekter. 

Du kommer även i fortsättningen att få möta djur och natur i Skrylleskogen. Det blir också nya spännande inslag i naturum och ut mot grönytan bakom naturum byggs en stor terass.

Ökad service, fler toaletter och källsortering

Det gamla naturum ska behållas och göras om till värmestuga. Förutom naturum uppförs nya byggnader för maskinhall, verkstad och personalutrymmen samt fler toaletter, diskmöjligheter och källsortering för dig som besökare. 3 500 kvm markområde berörs vid bygget. Nybyggnationen upptar 1 000 kvm, ombyggnaden upptar 150 kvm. 

Tidplan

Status: Entreprenör har tilldelats.
Arkitekt: Horisont arkitekter.
Entreprenad: Otto Nilssons Byggnads AB 
Tid: Utbyggnaden beräknas starta vintern 2021/2022.  

Du kan besöka Skrylle under ombyggnaden

Bygget ska inte begränsa möjligheten för dig att besöka området. Skryllegårdens parkering har också utökats med fler platser och elladdstolpar.

En vsionsbild som visar nya naturum och hur det ska se ut när Skryllegården byggs omVisionsbilden visar nya naturum och Skryllegården efter ombyggnaden. Visionsbild: Horisont arkitekter. 

Vad är ett naturum?

Ett naturum är ett besökscentrum till ett naturområde. Det fungerar som en port till naturen. Naturum Skrylle är en välkomnande port till naturreservat, till naturen i Lunds kommun och en entré till nationalparken Dalby Söderskog.

I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig. Ofta finns det utställningar som passar hela familjen och temakvällar, film och speciella aktiviteter för barn.

Vi som jobbar på naturum vill få dig som besökare att känna dig hemma i naturen. Naturum finns över hela Sverige. De är öppna för alla och är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om natur och miljö.

Läs mer om naturum på Naturvårdsverkets webbplats

Läs mer om naturum Skrylle

Relaterad information