Lunds nya ridhus

Lunds kommun ska bygga en ny ridhusanläggning i norra Lund. Anläggningen ska bestå av stall, där hästarna själva kan välja att gå ut och in i en hage, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och café. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar.

Bilden visar en visionsritning av Lunds nya ridanläggning ovanifrån. Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Den 20 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med en utökad investeringsram för att uppföra den nya ridanläggningen. Nu väntar slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Skälet till att Lunds kommun ska bygga en ny ridanläggning, är att den nuvarande anläggningen inte uppfyller dagens krav och att placeringen inne i Lunds tätort inte längre fungerar tillräckligt bra.

Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen.

Visionsbilden visar Lunds nya ridanläggning med hagar och stallbyggnader. Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Tidplan

Status: Bygglov har lämnats för bygget av ridhusanläggningen. Just nu pågår en överklagandeprocess, som hanteras av Länsstyrelsen. Ridanläggningen består av 3 fastigheter så det är 3 överklaganden som har lämnats in. Länsstyrelsen har lämnat beslut om att godkänna ansökan om förprövning av djurstall. Ansökan ska också lämnas för karantän-stall och uteboxar. När beslut gällande utökad investeringsram är lämnat av kommunfullmäktige fortsätter upphandlingen gällande entreprenader.
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12
Arkitekt: Mats Molén, Fojab Arkitekter
Entreprenad: Totalentreprenad
Beräknad inflyttning: December 2022 - februari 2023
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen. 

Visionsbilden visar Lunds nya ridhus. Illustrationen är en visionsbild av det nya ridhuset. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Ritningen visar Lunds nya ridhusanläggning med hagar och byggnader. Ritningen visar ridhuset och omgivningen ovanifrån.

Relaterad information