Stadshallen

Stadshallen har hunnit fylla 50+ och är sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. Nu ska byggnaden renoveras utifrån förslaget Från finrum till vardagsrum.

Stadshallens interiör har genomtänkta ljusinsläpp.

Vi vill sätta Sveriges enda Stadshall på kartan.

Målbilden, som antogs av kommunstyrelsen i november 2017, slår fast att Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus. Stadshallen ska vara värdeskapande i Lunds tillväxt. Det innebär att Lunds kommun, utöver en omfattande renovering, ska förädla och förbättra byggnaden och anpassa den för att kunna möta framtiden.

Vi ska inte riva den.
Vi ska inte sälja den.
Vi ska inte måla fasaden grön.

Vi ska heller inte göra någon helomvändning vad gäller utbudet utan utgå från de verksamheter som funnits i Stadshallen ända sedan den byggdes: kultur och demokrati - men kunna erbjuda fler evenemang och aktiviteter för fler målgrupper och under fler av veckans timmar.

Läs mer om Stadshallen och om renoveringen lund.se/stadshallen
 

Stadshallen ligger centralt i Lund och utsikten från taket är magnifik. Stadshallens vackra, rundade väggar är en del av byggnadens karaktär. Stadshallen ligger centralt i Lund och utsikten från taket är magnifik. Stadshallen har vackra detaljer i hela byggnaden. Stadshallens trappa vindlar sig nedåt  i cirklar.