Cykla

Lund kallas ofta för cykelstad och det finns goda anledningar till det. Staden är väl sammanhållen, med ett väl utbyggt cykelvägnät. Klimatet är ofta gynnsamt för cykling och det finns många unga som bor här. Lunds kommun jobbar också aktivt för att få fler ska cykla mer.

Använder du cykelhjälm?

Att cykla är bra för hälsan. Att ta vara på sig själv och andra i trafiken är viktigt. Cykelhjälm är ett bra sätt att skydda sig. Har du en cykelhjälm? Använder du den? Vid en olycka skyddar en cykelhjälm huvudet från en allvarlig skada.

Lunds kommun arbetar kontinuerligt för att öka trafiksäkerheten för cyklister. Du kan bidra till en säkrare cykling genom att använda cykelhjälm.

För att öka användning av cykelhjälmar delar Lunds kommun ut 50 gratis cykelhjälmar denna höst. Anmälan är nu stängd och du som får gratis hjälm kommer att bli kontaktad av Lunds kommun med information om hur du kan hämta ut den. Tack till er alla som har anmält sitt intresse!  

Bild på affischen som pryder stadstavlorna under vecka 40.

Cykelauktion

Några gånger per termin säljer kommunen med hjälp av LKP omhändertagna cyklar på auktion.

Mer information om cykelauktioner hos LKP

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/cykla