Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Detaljplaner som håller på att tas fram 

Alla detaljplaner som är på samråd eller granskning finns här på webben, sorterade i menyn efter plats. De finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Medborgarcenter och/eller biblioteket i Dalby och Veberöd, Genarp eller Södra Sandby. 

Hitta detaljplaner

I vår e-tjänst kan du söka efter och ladda ner gällande detaljplaner. Du söker med adress eller fastighetsbeteckning. 

sök efter gällande detaljplaner

I kartan hittar du både gällande detaljplaner och de som håller på att tas fram. Du kan välja vilka som ska visas i lagerlistan. Om du behöver hjälp att hitta rätt detaljplan kan du kontakta Medborgarcenter.