Dalby-Torna Hällestad − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Dalby och Torna Hällestad som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Medborgarcenter/biblioteket i Dalby, Allégatan 1A

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Dalby/Torna Hällestad på karta.

Relaterad information