Södra Sandby-Revinge − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Södra Sandby och Revinge som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund,Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Biblioteket i Södra Sandby

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Södra Sandby/Revinge på karta.