Felanmälan

Här kan du lämna felanmälningar som gäller bland annat gator, cykelvägar, lekplatser, parker, grönområden, idrottsplatser och friluftsbad. Du kan även felanmäla skadegörelse eller trasig belysning på kommunens fastigheter. Du vet väl om att du även kan felanmäla via vår app, "Felanmälan Lunds kommun"?

Är det en akut felanmälan vill vi att du ringer oss på 046-359 50 00 (dagtid på vardagar) eller 046-359 59 00 (kvällar och helger).

Med akut felanmälan menar vi exempelvis ett träd eller annat hinder över vägen eller cykelbanan, ett brunnslock som fattas eller ett allvarligt skadat redskap på lekplatsen - ett fel som kan innebära en risk för människors hälsa.

Gör en felanmälan

Frågor och synpunkter som rör trafiksäkerhet?
Här hittar du svar på några vanliga frågor

Frågor och synpunkter om parkskötsel, växtlighet och beskärning?
Här hittar du svar på några vanliga frågor

Felanmäla slocknad belysning? Det här är bra att veta!

Felanmäla felparkerade eller övergivna fordon? Kontakta LKP

Önskemål om nya anläggningar hänvisas till Lundaförslaget.
Lämna ett Lundaförslag

Så hanteras din felanmälan

Beroende på vad ditt ärende handlar om skickas det till kommunens tekniska förvaltning, Lundafastigheter eller till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsenhet. Vi informerar dig om ärendet skickas vidare, men ibland ber vi att du själv kontaktar rätt instans för bättre hantering. Kommunen är en myndighet och din anmälan behandlas därför som allmän handling. För information om behandling av dina personuppgifter, se dokument nedan.

Spara ditt ärendenummer

Varje felanmälan eller synpunkt får ett ärendenummer som visas i svaret du får. Du kan svara på vårt meddelande. Vill du kontakta oss på annat sätt kan vi hjälpa dig snabbare om du anger ditt ärendenummer.

När får jag svar?

Felanmälningar prioriteras medan allmänna synpunkter och önskemål kan ta längre tid att besvara. Vi får många önskemål om hastighetsbegränsningar, farthinder och olika former trafikregleringar. Dessa ärenden har lång handläggningstid, både på grund av stor belastning och på att det kan behövas olika former av utredande åtgärder.  Du hittar svar på många frågor här på hemsidan.

Om det visar sig att ditt ärende gäller något som inte ägs eller sköts av Lunds kommun tar vi kontakt med dig så att du har möjlighet att gå vidare till rätt instans.

När blir felet åtgärdat?

Det beror på hur allvarligt det är. Fel som innebär risk för personskada hanteras direkt och går före andra ärenden. En del åtgärder genomförs längre fram, som del i en större planerad insats för ett särskilt område eller vid lämplig årstid. Alla åtgärder utförs enligt politiskt beslutade resurser och prioriteringar.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter i Lunds kommun (GDPR)

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/felanmalan