Hållbart resande

Stadsutveckling i Lunds kommun styrs av flera strategier. Strategin för hållbart resande heter LundaMaTs – ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. På så sätt berör berör strategin alla som bor och vistas i Lund.

LundaMats-hjulet och en cyklist

Strategin för Lunds hållbara transportsystem kan illustreras med ett hjul. Klicka på bilden för att öppna den i större format. Illustration: Lunds kommun. Foto: News Øresund – Johan Wessman.

Människan i fokus

Den första LundaMaTs-versionen togs fram för drygt 20 år sedan, 1999. 2014 antogs den tredje versionen, LundaMaTs III. Enligt LundaMaTs III står människan i fokus när trafiken utformas i Lunds kommun. Vi prioriterar individens villkor och förutsättningar i skapandet av en god och attraktiv livsmiljö. Enligt klimatmålen ska utsläppsnivån vara nära noll år 2050. Transporter är en viktig del i detta arbete. Vi jobbar målmedvetet för att minska bilberoendet genom att erbjuda miljövänliga alternativ. 

För att möta de utmaningar som Lund står inför har sex fokusområden inom LundaMaTs tagits fram:

  • Byarnas utveckling
  • Levande stadskärna
  • Verksamheters transporter
  • Regional arbetspendling
  • Växande Lund
  • Innovativa Lund

Läs hela strategin för LundaMaTs III 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/lundamats