Kriterier för en cykelvänlig arbetsplats

Fem stjärnor och tre nivåer! Ni väljer själva vilka kriterier ni vill arbeta för. För att få en stjärna ska fem kriterier uppfyllas. För att få två stjärnor ska tio kriterier och för tre stjärnor ska 15 kriterier uppfyllas. På denna sida hittar du kriterier för att kunna delta i tre olika nivåer för Cykelvänlig arbetsplats i Lund.

Kriterier Cykelvänlig arbetsplats

Cykelparkering

 • Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln

Cykelparkeringen behöver inte ägas av arbetsplatsen, däremot måste anställda ha möjlighet att använda parkeringen. Det viktiga är att det finns plats för både anställdas och besökares cyklar.

 • Vi har en cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykelns ram

Visste du att skydd mot stöld är en av de faktorer som värdesätts högst av cyklister som behöver parkera sin cykel under en längre tid, till exempel företagets anställda. Att kunna låsa fast cykelns ram i cykelstället är extra viktigt för att öka stöldsäkerheten på cykelparkeringen.

 • Vi har cykelparkering med väderskydd

En cykel som skyddas från väder och rusk håller längre samtidigt som den är torr när cyklisten kommer för att hämta ut den. Detta kriterium gäller inte de arbetsplatser som har cykelparkering inomhus.

 •  Vi har en cykelparkering med plats för olika cykeltyper och utrustning, som till exempel lastcyklar och cykelkärror

Det blir allt vanligare med olika cykelfordon, till exempel låd- och lastcyklar. För att olika cykelfordon ska kunna parkera säkert är det cykelvänligt att erbjuda cykelparkering för olika cykelfordon.

 • Vi har ett anpassat cykelrum, utan trösklar, automatisk dörröppning och med möjlighet till låst förvaring

Cykelrummet ska vara väl belyst och anpassats för cykelförvaring. Det ska kännas tryggt, säkert och enkelt att lämna sin cykel här.

 • Vi ser över antalet cykelplatser så att det motsvarar behovet på arbetsplatsen och ser till att införa fler parkeringsplatser vid behov

Antalet platser ska vara anpassat efter antalet medarbetare och besökare. Tanken med en cykelvänlig arbetsplats är att fler ska vilja cykla! En riktlinje är att det ska finnas omkring 10 % fler cykelplatser än behovet för att det ska finnas utrymme för en ökning av cyklister.

Cykelfaciliteter

 • Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder

För att underlätta för dem som arbetspendlar med cykel finns möjlighet till dusch, ombyte och förvaring av svettiga kläder. Utrymmet kan se ut på olika vis. Det kan vara ett traditionellt omklädningsrum eller en rymlig toalett med dusch.

 • Vi erbjuder cykelutrustning som cykelpump och verktyg

En cykelpump och verktyg kan till exempel finnas lättillgängligt i receptionen, hos cykelinspiratören eller liknande.

Cykelpendling

 • Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, i personaltidningen samt i andra interna informationskanaler

Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet, hur man bokar tjänstecyklar var cykelparkeringar, pumpar, omklädningsrum och andra saker som underlättar cykling finns på arbetsplatsen.

 • Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel

Styrdokumentet ska gälla alla på arbetsplatsen.

 • Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten

Att erbjuda ersättning för slitage och service till de som använder sin privata cykel i tjänsten kan vara en bra lösning för de företag som inte har möjlighet att ha egna lånecyklar.

 • Vi erbjuder anställda att använda arbetstid för sin cykelpendling

Att få använda motionen som cykelpendlingen ger som friskvårdstid kan vara en betydande motivation för att välja cykeln framför bilen. En annan morot kan vara att låta anställda byta om och duscha på arbetstid för att inte behöva lägga extra tid på ombyte och dusch.

Tjänstecyklar

 • Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa.

Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och det finns rutiner för felanmälan och service. Ha gärna cykelhjälmar till utlåning för tjänsteresor. Reflexvästar är också bra att ha.

 • Vi tillhandahåller specialcyklar så som elcyklar, lastcyklar eller vikcyklar för tjänsteresor och underhåller dessa

Det finns många olika cykeltyper för olika behov. För resor som kräver att den anställde har med sig mycket saker kan en lastcykel vara lämplig. För en tjänsteresa som behöver kompletteras med tåg eller buss kan en vikcykel vara passande och för att underlätta cyklingen kan en elcykel vara ett bra alternativ.

 •  Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid

Om företaget har specialcyklar för tjänsteärenden kan det vara uppskattat att erbjuda medarbetarna att låna dessa privat, utanför arbetstid.

Organisation

Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen. Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor

En inspiratör eller cykelgrupp är viktigt för att hålla arbetet levande under året. Personen/personerna kan bland annat ansvara för information till medarbetarna, cykelaktiviteter och uppmuntran.

 • Vi ger information till nya medarbetare om eventuella reserutiner, tjänstecyklar och förmåner för cyklister med mera

Informationen kan se ut och spridas till nyanställda på olika sätt. Till exempel skulle den kunna ges innan en ny medarbetare börjar eller under första dagen på jobbet. En bra sak för nya medarbetare att veta är hur de bäst kan ta sig med cykel till arbetsplatsen.

 • Vi gör en regelbunden uppföljning av anställdas resvanor Att sätta upp mål och utvärdera hur många som cyklar till arbetsplatsen, deltar i cykelutmaningar eller andra aktiviteter, är ett bra sätt att följa upp om arbetet faktiskt ger resultat. Förslagsvis kan en enkel reseundersökning genomföras i början av arbetet och en precis innan kriterierna skickas in.
 •  Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten

Att personer med ledande positioner tar cykeln till jobbet visar på gott exempel och kan inspirera medarbetare att göra likadant.

Uppmuntran

 • Vi erbjuder gratis cykelservice till alla anställda

Att erbjuda gratis service av medarbetarnas privata cyklar är riktigt sjyst. För att underlätta för cyklisten kan en god ide vara att cykeln servas på arbetsplatsen under arbetstid.

 • Vi erbjuder ett cykelbidrag till våra anställda

Ekonomiskt stöd och rabatter kan underlätta och uppmuntra medarbetare att börja cykla mer. Inom detta kriterium räknas även ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för cykeldelar och produkter in.

 • Vi har en årlig budgetpost för uppmuntringsarbete för cykling

En årlig budgetpost för cykling visar att cykling är ett prioriterat område.

 • Vi har minst en årlig aktivitet som uppmuntrar till cykling

Endast fantasin begränsar er här! Exempel på aktiviteter kan vara interna tävlingar för att uppmuntra till cykling året om eller en gemensam cykelutflykt. Eller varför inte ta chansen och utmana en annan arbetsplats i en cykla till jobbet tävling!

 • Vi har ett utrymme för självfix som medarbetare kan använda utanför arbetstid för att underhålla sina cyklar

Att kunna erbjuda ett utrymme på arbetsplatsen för att laga en punktering, byta däck eller tvätta av cykeln kan underlätta cykelvardagen. I utrymmet ska det finnas pump och ett basutbud av cykelverktyg.

 • Vi har tagit bort subventionering av bilparkering för anställda

Att ta bort subventionering av bilparkering är en bra morot att ställa bilen hemma och tydligt sätt att visa att ni tar arbetet med hållbarhetsfrågor på allvar.