Hållbart resande i företag

Det finns mycket att vinna på att arbeta med hållbart resande för ett företag, det gäller både tjänsteresor och personalens resor till och från arbetet. Till exempel lägre kostnader för tjänsteresor, lägre kostnad för parkering, lägre sjukfrånvaro. Ett varumärke med en stark miljöprofil attraherar även personal till företaget och skapar stolthet internt.

Lunds kommun har i kraft av sin strategi för ett hållbart transportsystem, LundaMaTs, en lång tradition av arbete med hållbart resande. Periodvis erbjuder kommunen transportrådgivning som riktar sig till företag. Rådgivningen vänder sig då både till de som är helt nya på området och vill ha stöd för att starta upp processen, och till de som arbetat med frågorna länge och vill utvecklas.

Resvaneundersökning och rådgivning

I erbjudandet brukar ingå en kostnadsfri resvaneundersökning för att kartlägga hur företagets resvanor ser ut. Både tjänsteresor och privata resor till och från arbetet undersöks.

När nuläget är kartlagt börjar arbetet med att hitta de bästa lösningarna för att få majoriteten av arbetsplatsens resor att ske på ett hållbart sätt. I företagsrådgivarnas verktygslåda finns flera olika redskap. Det kan vara allt ifrån Skånetrafikens prova-på-erbjudanden till information om test av elcykel, bilpool, lånecyklar, personalcyklar, pendlarparkeringar och tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. Tillsammans skräddarsyr vi en palett med åtgärder för att det ska bli lätt och hållbart att resa för företagets anställda.

Kontakt

Har du frågor om hållbara transporter i företag? Hör av dig till gatu-och trafikavdelningen, tekniska förvaltningen, på adress:
tf.nyaresvanor@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/hallbartresandeforetag