Sund skolväg

Lunds kommun arbetar för att fler ska gå eller cykla hela vägen eller del av vägen till skolan. Att gå eller cykla istället för att åka bil är bättre för hälsan, miljön och trafiksäkerheten. Genom att arbeta med barns väg till och från skolan vill vi skapa hälsosamma och trygga miljöer som gynnar barns utveckling och lärande.

Cyklande barn Glöm inte cykelhjälmen när du cyklar! Bilder: Svenska Cykelstäder och Colourbox. 

Vi gör detta tillsammans

Tillsammans med skolor och föräldrar vill vi lägga grund till ett långsiktigt strategiskt arbete för att skapa hållbara vanor och tankesätt. För att det ska bli framgångsrikt behöver vi arbeta tillsammans.

Fördelarna med att gå och cykla till skolan är många. Mer vardagsmotion ger bättre hälsa, barnen blir piggare och presterar bättre. Barnen lär känna sin närmiljö, känner frihet och stolthet. Miljön kring skolan blir säkrare, tryggare och hälsosammare med mindre biltrafik. Vägen till skolan blir roligare, framförallt om man går eller cyklar tillsammans, och samtidigt övar barnen på att vistas i trafikmiljö.

Vad gör kommunen?

Som kommun jobbar vi med att stötta skolor i arbetet med sunda skolvägar. Vi erbjuder undervisningsmaterial och vi arrangerar beteendepåverkande kampanjer. Vi mäter trafikflöden, underhåller gång- och cykelvägar och jobbar med förbättringar i den fysiska miljön runt skolan.

Det finns en del åtgärder som även du som förälder eller skolpedagog kan göra för att främja sunda skolvägar: 

Vad kan du som förälder göra?

 • Gå eller cykla till skolan tillsammans med barnen.
 • Uppmuntra barnen att gå eller cykla till skolan på egen hand.
 • Samordna vandrande/cyklande skolbussar* med andra föräldrar.
 • Använda avlämningsplatser en bit ifrån skolan.

* En vandrande/cyklande skolbuss är när flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan på ett organiserat sätt. Om den består av fem familjer innebär detta att varje familj får ansvar att följa barnen till skolan en dag i veckan, istället för varje dag. Det skapar också gemenskap mellan barnen som går tillsammans och du lär känna barnen bättre.

Tips för att komma igång

 • Börja gå med barnets bästa kompisar eller grannens barn.
 • Börja med en eller två dagar i veckan.
 • Bestäm vilka dagar och tider som gäller.
 • Bestäm hållplatser - tid och plats.
 • Sätt upp rutiner för vad som gäller om ett barn eller en förälder är sjukt.
 • Gör ett schema för hela terminen. En mall för schemat finns under "Relaterad information" längs ner på sidan.

Vad kan skolan göra?

 • Engagera sig i elevers skolväg och involvera skolvägen i olika ämnen.
 • Ha Skolväg som tema på föräldramöten.
 • Identifiera lämpliga avlämningsplatser.
 • Förbättra cykelställ.

Har du fler idéer eller kanske har du provat något annat för att fler barn ska gå eller cykla till skolan? Hör gärna av dig till oss och dela med dig av dina idéer och erfarenheter!

Kontakt

Gatu-och trafikavdelningen, tekniska förvaltningen
E-post: tf.nyaresvanor@lund.se
Tel (medborgarcenter): 046- 359 50 00 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/skolvag