Besluts- och planeringsunderlag

Här hittar du de olika planeringsunderlagen till översiktsplanen. Det rör sig om PM som utgjorde tematiska förarbeten till översiktsplanen samt andra planer och program i Lunds kommun av betydelse för översiktsplaneringen. Du kan också ladda ner översiktsplanen i delar.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/oplasmer