Parkering i Lund

Lunds kommun och LKP AB samarbetar i parkeringsfrågor. Kommunen tar beslut om regler och taxa för parkering på gator och torg, medan LKP sköter parkeringshus och övervakar all parkering på kommunal mark. Visste du att det finns närmare 3000 parkeringsplatser i Lunds centrum?

Var kan jag parkera och vad gör jag om biljettautomaten inte fungerar? Från och med 1 april 2020 svarar Lunds kommunala parkeringsbolag, LKP AB, på frågorna oavsett om du parkerar på gatan eller på en parkering som tillhör LKP sedan tidigare.  LKP tar även emot ärenden om felparkerade och långtidsparkerade bilar på allmän mark.

Kontakta LKP

Hitta parkeringsplatser

De kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av LKP AB. På deras webbplats kan du läsa om större parkeringsanläggningar i centrum, månadskort och om möjlighet att hyra parkeringsplats. 

Hitta parkeringskartor på LKPs webbplats

Elparkeringsplatser

Det finns fyra parkeringsplatser för elbil på Mårtenstorget. Här kan du parkera och ladda under max en timme. Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och du betalar ordinarie parkeringstaxa.

Områdesparkering på gatumark

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge. 

Parkering, vanliga frågor

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad, och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Boendeparkering

MC-parkering

Nyttoparkering

Parkering för turist- och besöksbussar i centrala Lund

  • På Kyrkogatan invid Domkyrkan och Lundagård är det tillåtet att parkera i 5 minuter i samband med av- och påstigning.
  • 3-timmars parkering för turistbuss är anordnad på Kung Oskars väg, norra sidan (se karta nedan).
  • Bussparkering finns också på idrottshallens parkeringsplats (söder om Stadsparken), intill parkeringshuset "Arena park". Parkeringen tillhör LKP. Besök LKPABs webbplats för mer information.

Kontakta Turistbyrån för vidare vägbeskrivning eller ring Lunds kommun på telefon 046-359 50 00.

Turistbyrån

Lunds kommun parkeringsnorm

Enligt plan- och bygglagen måste fastighetsägaren ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering.

Som stöd har Lund, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovprövning, se länk nedan.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/parkering