Boendeparkering

I vissa områden av centrala Lund kan du som boende ansöka om tillstånd för parkering på gatumark till ett lägre pris. Från och med 1 november 2020 görs ansökan till LKP.

LKP AB sköter boendeparkeringen 

Lunds kommun tar beslut om områden, regler och taxa. LKP AB sköter:

  • all parkeringsövervakning på allmän mark i Lunds kommun
  • ansökan om tillstånd för boendeparkering.

Till karta för områden med boendeparkering i Lund

Ansökan om tillstånd för boendeparkering på LKP:s webbplats  

Regler för boendeparkering

  • Du måste vara folkbokförd på adressen och registrerad ägare till den bil du söker tillstånd för. Bilen måste vara i bruk, det vill säga inte avställd. Du kan bara söka tillstånd för en bil.
  • Med tillståndet kan du parkera på särskilt utmärkta avgiftsbelagda parkeringsplatser inom ditt område. Tillståndet gäller bara kommunal gatumark och inte privat parkering.
  • Med hänsyn till renhållning och gatuunderhåll är parkeringstiden begränsad till högst 14 dygn i följd.
  • Tillstånd för parkering av tjänstebil i anslutning till bostaden kan ges om du kan uppvisa intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk. Du som vill ansöka om tillstånd för tjänstebil ska kontakta LKP AB. 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/boendeparkering