MC-parkering

Om det saknas särskild plats för motorcykel ska du parkera enligt reglerna för bil. Parkeringsavgiften betalas via automat eller med din mobiltelefon.

Motorcykelparkering

Avgift ska betalas enligt vad som gäller för parkeringsplatsen, oavsett fordon, och biljetten ska vara väl synlig på motorcykeln.

Biljetten kan placeras i kartficka som finns till packväskor för placering på tanken, eller kan du ha en särskild hållare som fästs i MC:ns låsbygel. Det finns även särskild hållare för parkeringsbiljetten att köpa. Tänk på att om du betalar du med mobiltelefon behöver du inte tänka på biljett!

Parkeringsregler för MC - samma som för bil

Samma parkeringsbestämmelser gäller för motorcykel, moped klass I och bil. Reglerna kan du hitta i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Du får till exempel inte parkera eller stanna på en gång- eller cykelbana eller för nära ett övergångsställe eller en korsning.

Ofta finns särskilt skyltade parkeringsplatser för MC. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får endast tvåhjulig MC och moped klass I utan sidovagn parkera här.

På tidsbegränsad parkeringsplats gäller samma begränsning och avgift för MC som för bil. Flera motorcyklar får parkera i samma ruta men var och en måste avlägga avgift.

Parkeringsplatser för MC i Lunds centrum

GATA

P-RUTOR

TIDER

AVGIFT

Södra Esplanaden 1 st 4 timmar 9-18 (9-15)
Lokföraregatan 4-5 st 4 tim, 12 tim 9-18 (9-15)
Sankt Månsgatan  1-2 st 4 timmar 9-21 alla dagar
Sandgatan 3-4 st 2 timmar 9-21 (9-15)
Mårtenstorget 1-2 st 1 timme 9-21 alla dagar
Allhelgona kyrkogata 1 st 4 timmar 9-21 alla dagar
Högevallsgatan 1 st 4 timmar 9-21 alla dagar
Gyllenkroks allé 1 st 12 timmar 9-18 (9-15)

Mer än en motorcykel kan parkeras i en parkeringsruta. 

Karta över MC-parkeringsplatser i Lund centrum