Renhållning och snöröjning

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning och snöröjning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs fastigheten. Kommunen sköter för renhållning och snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden.

Fastighetsägarens ansvar

Varje fastighetsägare ansvarar för renhållning och snöröjning på sin egen mark. Det gäller såväl stora som små fastighetsägare, från Region Skåne och Lunds Universitet till bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker, restauranger och privata bostäder. 

Allmän renhållning

Tekniska förvaltningen sköter via olika entreprenörer gator och torg, gång-och cykelbanor samt parker och grönområden. Synligt skräp tas bort en gång per vecka året om. Den allmänna lite större vårstädningen pågår under perioden mars-maj, område för område. Löv ska tas bort samma kalenderår de faller.

Vintersand ska vara upptagen senast 1 maj. Efter en lång vinter kan det bli fördröjningar på mindre gator i ytterområden.

Gator och torg i centrum

Gator i stadskärnan städas varje vardag. De större promenadstråken i centrum städas även lör-, sön- och helgdagar. Mårtenstorget och Stortorget inklusive närliggande gator städas vardagar och lördagar någon gång under tiden 14.00 - 16.00. Naturligtvis gör vi extra insatser vid behov, t.ex. då glas krossats.

Gator utanför centrum

Halvcentrala gator som ligger mellan stadskärnan och Norra Ringen/Södra vägen i Lund städas fem gånger per år. Övriga gator i och utanför Lund stad städas tre gånger per år.

Papperskorgar

I centrum töms papperskorgarna varje dag, i halvcentrala delar varannan dag och i utkanterna av staden en gång per vecka. Skulle en papperskorg som töms en gång per vecka plötsligt börja användas mer görs fler tömningar eller vi byter till större kärl.

Alla kan hjälpa till

Fler människor slänger skräp utanför papperskorgar än för 20 år sedan enligt stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi försöker sätta fler eller större papperskorgar där vi märker att det behövs. Vi använder sorter som gör det svårt för skator och kajor att komma åt skräp men det är nästan omöjligt att förhindra det helt. Ju mer skräp som folk lämnar efter sig utanför papperskorgarna, desto fler fåglar finns här. Vi har satt pantrör vid en hel del papperskorgar i centrum så att fler burkar och små PET-flaskor kan återvinnas.

När kommunen är fastighetsägare

Mark och gångbanor som tillhör kommunala verksamheter som till exempel förskolor, skolor och äldreboenden ägs och sköts av Lundafastigheter inom Serviceförvaltningen. LKF sköter mark och gångbanor vid sina bostadshus och verksamheter. Du kan få hjälp att kontakta Lundafastigheter och LKF via kommunens medborgarcenter.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/gaturenhallning