Sandupptagning under våren

I början av mars påbörjas arbetet med att ta upp den sand som använts under vintern. Som alltid när det handlar om väder kan vi inte garantera att tidplanen följs, vi måste anpassa vad vi gör efter vädret. Observera därför att förändringar kan ske.

En normal vinter och vår börjar vi ta upp sanden i mars och siktar på att vara klara med arbetet till första maj.

Ordningsföljd

Lunds Renhållningsverk, som utför sandupptagningen, arbetar sig igenom kommunen del för del. Uppdraget gäller för det kommunala vägnätet och de kommunala gång- och cykelbanorna.

Vi arbetar lite olika i stad och tätort. I tätorterna kommer först en stor sandupptagare som tar de grova mitt i gatan. Strax därefter kommer en sopmaskin som tar den finare sanden och kanterna.