Växtlighet och fri sikt

Varje år skadas fotgängare, cyklister och bilister i onödan för att sikten skyms. Detta kan du undvika på ett enkelt sätt genom att hålla efter siktskymmande växtlighet i och kring din trädgård. Även växterna mår bra av beskärning. Längre ner på sidan tipsar vi om vad du behöver tänka på.

Beskärning har betydelse

Som fastighetsägare ansvarar du inte bara för att halkbekämpa under vinter. Du har även ett ansvar för att inte träd, häckar och buskage på din tomt är ett hinder för trafikanter och trafiksäkerheten. Fri sikt gäler även för vägmärken, gatunamnsskyltar, belysningsstolpar och adressnummerskyltar. Särskilt viktigt är detta för att utryckningsfordon snabbt ska hitta rätt. Plan- och Bygglagen, 8 kapitel 15 § slår fast att ”En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Utfart och/eller hörntomt?

Har du en gång- eller cykelväg utanför din tomt ska sikttriangeln vara 5 meter in på gång- eller cykelvägen och 5 meter längs gångvägen eller tomtgränsen. Växtligheten inom den så kallade sikttriangeln ska inte vara högre än 0,8 meter, 10 meter åt vardera hållet från korsningen. Även plank och mur vid tomtgränsen kan skymma sikten och kräver bygglov. Sikten bör vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan, det vill säga att maxhöjd på växtligheten är 0,8 meter i denna triangel. Tänk på att köra ut med bilen försiktigt, det är du som kör som är ansvarig om något skulle hända.

Fri höjd, fri bredd och nyplantering

Häckar och buskage ska hålla sig i trädgården, men ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Då måste du istället se till att alla trafikanter enkelt kan passera förbi och under. När du planterar nya växter ska du tänka på den fria höjden. Tänk även på att plantera mindre växter som minst 0,6 m innanför tomtgränsen och stora träd och buskar minst 2 meter innanför.

Tips till dig som ska plantera nytt 

Beskärning är inte något som bara gynnar framkomlighet och trafiksäkerhet, det är bra för växterna också. För dig som nyligen har köpt ett hus med trädgård är det viktigt att placera rätt från början. när Plantera inte för nära tomtgränsen, buskar och träd växer fortare än man tror! Lämpligt avstånd från tomtgränsen till centrum av växten för häckplantor är 60 cm, för friväxande buskar 1 meter och för träd 2-3 meter. Se redan från början till att din nya häck är bredare i basen än i toppen, så att ljuset når även de lägre grenarna.

Fräscha upp, hålla tillbaks eller glesa ut 

Börja med att ta bort döda, sjuka och skadade delar. Släpp in ljus och luft i kronan genom att ta bort alla korsvist växande grenar, parallella grenar, grenar som växer inåt eller hänger ner. Ta även bort sådant som har spetsiga grenvinklar.

Träd som är snedbelastade kan du avlasta genom att ta bort en del av trädets börda, på den sida som trädet lutar åt. Hamling, där man beskär alla grenar, ska påbörjas tidigt, helst på vårvintern.

Om du vill föryngra och/eller gallra en buske tas ungefär 1/3 av de äldre grenarna bort nere vid marken. Det ger busken utrymme och ljus till att bilda nya skott från basen. Klipps grenarna av högre upp, bildas i stället en kraftig tillväxt av nya skott som kvastar. Toppa inte om du inte är ute efter att formklippa.

Mer att tänka på vid beskärning

  • Man kan styra hur det växer genom att välja var på grenen man klipper. Klipp över en knopp som riktar sig åt det håll du vill ha tillväxt, lämpligtvis en knopp som riktar sig ut från växten och inte in i kronan.
  • Använd skarpa verktyg och lämna inga “tappar” – orena snitt är en inkörsport för skadegörare!
  • Klipp/såga intill grenkragen, det vill säga förtjockningen på undersidan av grenen, där den går ut från stammen. Det vallar då över fortare.
  • För att skydda grenen från fläkskada under beskärningen, kan du först såga ett snitt från undersidan vid grenkragen genom knappt halva grenen. Såga sedan av grenen helt från ovansidan, Då dras inte barken med när grenen faller.
  • Såga av sektionsvis när du ska kapa en tung gren.

När på året är det bäst att beskära?

Vårvintern

I Skåne inträffar vårvintern oftast januari - mars. Nu kan du beskära för att föryngra dina växter och få dem att växa bättre, till exempel gamla fruktträd med dålig tillväxt. Det finns stora fördelar med att beskära under denna tid på året, man ser vad man gör bättre och man får mindre skräp att ta hand om efter. Lämpligt att beskära under vårvintern: Äpple, Päron, Ask, Bok, Platan, Lind, Måbär, Syren, Vinbär, Hassel, Pil, Poppel

Sommar

När sommaren kommit kan du klippa häckar och formklippta buskar, till exempel buxbom. Häckväxter och städsegröna växter som granhäckar ska beskäras efter att de nya skotten tittat fram. Klipp gärna två gånger under sommarhalvåret!

JAS =juli, augusti, september

Det här är en utmärkt beskärningsperiod för alla buskar och träd, vissa växtslag bör endast beskäras under denna period. Lämpligt att beskära under JAS: Björk, Lönn, Valnöt, Magnolia, Körsbär, Plommon, Persika, Nektarin