bilder från loppis

Torg och allmänna platser

Torghandel hittar du på flera platser i Lund. Vill du ha en uteservering till din restaurang, montera en byggnadsställning som går ut på gångbanan eller använda allmän plats för ett arrangemang - då ska du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Det gäller även om du vill sälja mat från vagn, food truck eller cykel.

Om du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning, valaffischer eller reklamskylt måste du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen.

Markupplåtelse, tillstånd offentlig plats

I Lund skiljer vi på matvagnar med fast plats och rullande restauranger i form av food trucks. Oavsett vad och var du säljer, och från vilket fordon, måste verksamheten uppfylla gällande krav för livsmedelshantering.

Sälja gatumat i Lund

Lagen om rökförbud på allmänna platser infördes 2019. Lagen innebär bland annat att det är förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger.

Rökförbud på allmänna platser

På torget kan du handla bland annat frukt och grönsaker. Här finns information både för dig som vill hyra en torgplats och för dig som besöker torget för att handla - eller parkera - om det gäller Mårtenstorget.

Torghandel