Food truck

Här får du som företagare information om hur du gör för att kunna erbjuda spännande och vällagad street food till lundabor med food truck eller liten försäljningsvagn.

Aktuellt på grund av coronapandemin

Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärder för att stimulera handel och stadsliv under coronapandemin. Åtgärderna innebär bland annat att kommunen inte tar ut någon avgift för markupplåtelse som gäller uteserveringar, torghandel eller food trucks januari-juni 2021.

Vad är en food truck?

Food truck i Göteborg

En food truck kan vara en lastbil, men också en cykelkärra, mopedvagn eller handdragen kärra som säljer street food, det vill säga vällagad och ofta nyskapande gatumat/fika.

I Lunds kommun finns ett beslut om fem tillstånd för food trucks i form av lastbil, medan fler tillstånd kan ges för liten försäljningsvagn. 

Ett hållbart och attraktivt erbjudande

Hållbar mat och servering: Maten som erbjuds ska i så stor utsträckning som möjligt vara lagad från grunden med ekologiska och närodlade råvaror, rättvisemärkt och utan onödiga tillsatser. Maten ska vara av hög kvalitet och det får gärna finnas ett vegetariskt alternativ. Ett hållbart erbjudande omfattar även servering med återvinningsbart material och källsortering av avfall.

Hitta ett unikt erbjudande: Food trucks ska erbjuda vällagad street food som kompletterar det lokala utbudet. Vad erbjuds i Lund i dag? Gör en bedömning av marknadsmöjligheterna och hitta din egen nisch. Din meny får gärna vara ekologisk, vegetarisk, internationell eller ha någon annan form av speciell inriktning. Tillstånd kommer inte att beviljas för traditionell snabbmat.

Trucken är en del av din marknadsföring: Din food truck ska utgöra ett trevligt inslag i stadsbilden med attraktiv, personlig utformning av fordon, meny och övrig design (färg, logotyp, skyltar).

Kommunicera med dina kunder: Marknadsföring är en viktig del av konceptet och det krävs en plan för hur du ska kommunicera med dina kunder för att berätta var ditt fordon befinner sig just idag. Kommunikation via sociala medier är viktigt. Din food truck flyttas mellan olika platser varje dag vilket även kräver samordning med andra food truck-innehavare.

Här kan du stå med din foodtruck

Placering för food truck/lastbil (se karta nedan) kl 07-15 eller kl 15-22. Observera att du inte får en fast plats och att det inte finns el vid någon av platserna. Bilen flyttas mellan olika platser i samråd med andra foodtruck-innehavare. Begränsning i antal pass per plats kan komma att införas. Lunds kommun förbehåller sig rätten att ta bort, ändra eller lägga till platser - temporärt eller permanent - beroende på arrangemang, byggarbete eller annan anledning. Ändringar meddelas tillståndsinnehavare.

 • Bangatan
 • Mejeriet
 • Västra Stationstorget
 • Tunavägen
 • Södra Esplanaden
 • Mårtenstorget
 • Allhelgona Kyrkogata
 • Scheelevägen
 • Programmeraregatan, Brunnshög
 • Ruben Rausings gata

Om din ansökan gäller försäljning från cykel/moped eller handdragen vagn ska du själv ange vilka platser som du vill stå på i din ansökan. Du kan ange flera platser. Tiderna är samma som för food truck/lastbil.

Ansökan och avgift

Ansökan görs på särskild blankett där du som företagare presenterar ditt erbjudande. Kommunen bedömer ditt erbjudande utifrån de kriterier som ställts, se ovan och i dokument med information och villkor. Om du får klartecken från kommunen ska du sen söka polistillstånd för användande av offentlig plats. Om din ansökan är komplett beräknas hela processen ta 2-4 veckor.

Food truck/lastbil kan söka tillstånd för helår eller per månad:

 • Helår: 18 000 kr
 • Månad: 2 000 kr

Cykel/moped/handdragen vagn följer taxa för liten försäljningsvagn: 1 500 kr/mån.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/foodtruck