Sälja gatumat i Lund, food truck

I Lund skiljer vi på matvagnar med fast plats och rullande restauranger i form av food trucks. Oavsett vad och var du säljer, och från vilket fordon, måste verksamheten uppfylla gällande krav för livsmedelshantering.

Matvagn med fast placering

Det finns två platser anvisade för matvagnar på kommunal mark inom Lund: Mårtenstorget och Stortorget. Platserna bokas på årskontrakt och det finns just nu inga lediga platser. Vill du stå på privat mark, ta kontakt med fastighetsägaren.

Food truck i form av lastbil

Food truck är en rullande restaurang som säljer vällagad street food. Maten ska i så stor utsträckning som möjligt vara lagad från grunden med ekologiska och närodlade råvaror, rättvisemärkt och utan onödiga tillsatser. Din lastbil ska ha en attraktiv design.

En food truck har ingen fast plats utan väljer dagligen mellan ett antal anvisade platser vilket ställer stora krav på aktiv marknadsföring. Du ansöker för sommar- eller vintersäsong, eller för helår, genom att presentera ditt koncept för Lunds kommun. Efter klartecken från kommunen görs en ansökan om markupplåtelse till polisen.

Food truck i form av cykel, moped eller handdragen kärra

Samma koncept som för lastbil, din mat/fika ska i så stor utsträckning som möjligt vara lagad från grunden med ekologiska och närodlade råvaror, rättvisemärkt och utan onödiga tillsatser. Din cykel eller vagn ska ha en attraktiv design. Du ansöker genom att presentera ditt koncept för Lunds kommun, och ange på vilka platser du vill sälja. Efter klartecken från kommunen görs en ansökan om markupplåtelse till polisen. Du betalar per månad.

Ambulerande försäljning

Tillfälliga tillstånd kan sökas vid arrangemang i centrum. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen. Företagare med befintliga tillstånd för food trucks har företräde efter överenskommelse med tekniska förvaltningen.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/gatumat