Gator och cykelvägar

Det kommunala vägnätet med trottoarer, gång- och cykelbanor och vägar på allmän gatu-och parkmark ägs och förvaltas av kommunen.

Här kan du anmäla ett fel på kommunal gata eller cykelväg: Felanmälan

Det nationella vägnätet ägs och förvaltas av Trafikverket. Det gäller framförallt landsvägar och motorvägar utanför Lunds stad och de östra tätorterna. Vissa större vägar inom Lunds stad tillhör också Trafikverket, som till exempel Östra Ringen. Kontakta Trafikverket om du vill göra en felanmälan eller har frågor rör vägar utanför stad och tätort.

Gå till Trafikverkets webbplats

Gångbana

Fastighetsägaren ansvarar för att sköta gångbanan längs med sin fastighet. Det betyder att den ska hållas ren, och fri från till exempel löv, ogräs, snö och is.  Som fastighetsägare ska du även klippa in häckar och buskar så att gångbanan blir fri för alla som behöver passera till fots eller med cykel.

Kommunen ansvarar för att sköta beläggningen på gångbanan, till exempel asfalt eller plattor, och kantsten.

Läs mer om Fastighetsägarens ansvar för gångbana