Trafik- & byggprojekt i Lund

Kommunen bygger och bygger om en rad gator, gång- och cykelbanor, parker och torg.

Planerade asfalteringsarbeten

Trafikverkets webbsida om fyra spår Lund-Arlöv

Utöver projektinformationen nedan hittar du aktuell driftinformation hos:

VA SYD

Kraftringen

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bygge