Asfalt och beläggning

Ett asfalteringsarbete är oftast mindre än ett vägarbete, men kan skapa störningar ändå. Lunds kommuns beläggningsprogram visar vilka gator och gång- och cykelbanor som asfalteras under det innevarande året. Programmet brukar vara klart i april och beläggningsarbetet pågå mellan april och november.

asfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik utförs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Tidplanen kan ändras

Många faktorer spelar in när man ska asfaltera, ihållande regn eller stark kyla kan göra att vi inte kan hålla schemat. Den tidplan du ser i tabellen längre ner på sidan kan därför komma att ändras. Under detta år måste vi också räkna med att coronaviruset kan påverka arbetet. Vi uppdaterar tabellen allteftersom.

Arbetet kan ske i omgångar

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

Karta över årets asfalteringsarbeten

På kartan visas planerade asfalteringsarbeten. Mängden gator respektive gång- och cykelbanor minskar i kartan alltefter gatorna får ny beläggning. Detta innebär att det är flest linjer på våren.

Karta över asfalteringsarbeten

Beläggningsprogram Vår 2021

Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Albogatan
hela lokalgata v 33-35
Arkivgatan
Brunnsgatan - Gylleholmsgatan uppsamlingsgata v 18-20
Gässlingavägen
Huvudcykelstråk Gång- och cykelbana v 17-18
Boställsvägen
Inbromsning mot Norra ringen Huvudgata vecka 40-41
Dalbyvägen
Östra Vallgatan - Brunnsgatan huvudgata v 18-20
Dalbyvägen
Brunnsgatan - Östervångsvägen gång- och cykelbana v 20-21
Filippavägen
Hela gång- och cykelbana v 24-26
Fjelievägen
Doppingvägen - Bondevägen gång- och cykelbana v 2o-21
Gamla Getingevägen
hela Lokalgata vecka 22-24
Göingegatan
hela lokalgata vecka 33-35
Kaprifolievägen
Timjanvägen-Vallmovägen, Vallmovägen-Rosenvägen gång- och cykelbana vecka 35-36
Klosterängsvägen
Borgareparken - Kämnarsvägen Gång- och cykelbana vecka 15-17
Kävlingevägen
Klar v 28, målning v29
Lärarinnevägen
Sommarlovsvägen - Mårtenslovsvägen lokalgata v 22-23
Magistratsvägen
Svenshögsvägen - Busstation gång- och cykelbana v 15-17
Magistratsvägen
Gupp vid busstationen Huvudgata vecka 40-41
Nöbbelövs mossaväg
Traktorvägen - Vårbruksvägen uppsamlingsgata v 22-23
Olshögsvägen
Östervångsvägen - Nationsgatan Gång- och cykelbana vecka 15-17
Onsjögatan
hela lokalgata vecka 33-35
Sankt Jörgens park
Se karta för sträckan Gång- och cykelbana vecka 17-18
Scheelevägen
Getingevägen-Ideongatan huvudgata vecka 24-26
Skiffervägen
Kalkstensvägen - Porfyrvägen uppsamlingsgata vecka 22-23
Sofiavägen
Sofiaparken - Filippavägen Lokalgata Vecka 23-25
Södra Esplanaden
Bankgatan - Östra Vallgatan huvudgata v 18-20
Tornavägen
Systervägen - Baravägen huvudgata v 24-26
Tornavägen
Dalbyvägen - Schlyters väg huvudgata v 24-26
Trollebergsvägen
Fasanvägen - Lärkvägen gång- och cykelbana v 20-21
Västgötavägen
Ringvägen-Hallandsvägen lokalgata, gång- och cykelbana vecka 33-34
Änggatan
Arkivgatan - vändplats Lokalgata vecka 18-20
Östervångsvägen
Studentvägen-baravägen Uppsamlingsgata vecka 24-26
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
-
- - -
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Kumminvägen
hela Lokalgata, gång- och cykelbana vecka 38-40
Nylyckevägen
Gödeslövsvägen - Kumminvägen Lokalgata vecka 38-40
Östra Ellesbäcksvägen
Tagholmsvägen-vändplats i söder lokalgata vecka 38-40
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Fågelsångsvägen
Dalbyvägen - Revingevägen lokalgata vecka 36-38
Per Jöns väg
Fågelsångsvägen - Per Jöns väg lokalgata vecka 36-38
Ringvägen
Flyingevägen - 100 meter österut uppsamlingsgata vecka 36-38
Sofielundsvägen
hela likalgata vecka 36-38
Östervång
Revingevägen-Svängen lokalgata vecka 36-38
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
-
- - -