Trafiksignaler i Lund

I Lunds stad finns 55 trafiksignalanläggningar, varav 48 st tillhör Lunds kommun och 7 st tillhör Trafikverket.

Felanmälan av Lunds kommuns trafiksignaler

Du felanmäler Lunds kommuns trafiksignaler genom vår e-tjänst eller app. På vardagar, under kontorstid, kan duäven ringa till Lunds kommuns medborgarcenter på tel 046-359 50 00.

Så här fungerar Lunds trafiksignaler

Alla Lunds kommuns trafiksignalanläggningar är helt trafikstyrda. Det innebär att tiden för grönt ljus bestäms av mängden trafik och att varje trafikantgrupp har en egen signal: motorfordon, cykel och fotgängare. Om ingen trafikant är på väg kommer signalen att ligga kvar i rött. Gångsignalerna har fasta gröntider.

Kommunens eller Trafikverkets signaler?

Trafikverkets anläggningar finns på följande platser inom Lunds stad:

  • Norra Ringen–Boställsvägen
  • Norra Ringen–Kävlingevägen-Kaprifolievägen–Sliparebacken
  • Norra Ringen–Svenshögsvägen –Magistratsvägen –Skarpskyttevägen
  • Dalbyvägen –E22 (motorvägen)
  • Dalbyvägen –Porfyrvägen –Fritjofs väg
  • Dalbyvägen–Sandbyvägen –Sydöstra vägen
  • Dalbyvägen –Norrängavägen –Gamla Dalbyvägen

Lunds kommun äger fyra trafiksignalanläggningar utanför Lunds stad. Dessa är:

  • Sandbyvägen –Korsgatan, Dalby
  • Vallkärravägen –Kävlingevägen, Vallkärra
  • Sjöbovägen –Näckrosvägen, Veberöd

Trafikverket äger övriga trafiksignalanläggningar som ligger inom Lunds kommun, men utanför Lunds stad.

Vilken funktion har trafiksignaler ur trafiksäkerhetssynpunkt? Läs mer via länk nedan.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/trafiksignaler