Trafikregler och säkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Lund utgår från nollvisionen. Detta innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. Varje år följer vi upp statistik över olycksplatser för att kunna utreda vad som behöver förbättras.

För information om trafikregler, gå till Transportstyrelsens webbplats.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/trafiksakerhet