Ridanläggningar och ridvägar

I Lunds kommun finns det ca 3 600 hästar – något fler än antalet boende i Genarp! Det finns många ridanläggningar i olika storlekar. Det finns också fina ridvägar för dig som gillar att rida utomhus.

4H-gården Östra Torn

Ridvägar i norra delen av Lunds kommun

Ett ridvägsnät i norra delen av kommunen håller på att byggas ut ,så att ryttarna från olika stall och ridanläggningar skall ha tillgång till ridslingor och kunna ta sig till varandra på ett säkert sätt. Se ridvägskartor nedan. På Sankt Hans backar är det endast tillåtet att rida på de anvisade ridvägarna.

Ridning i Skrylle

Det finns omkring två mil markerade ridvägar i Skrylle naturreservat. Skrylle naturreservat är ett område som har ca 500 000 besökare per år. Eftersom Skrylle är ett naturreservat gäller inte allemansrätten och ridning är endast tillåten på markerade stigar. Flera privata markägare i området upplåter dessutom sina marker för ridvägar.

I broschyren nedan finns mer information om lämpliga parkeringsplatser för hästsläp, om Skrylle som område och vilka ridslingor som finns. Bland länkarna nedan finns också en karta med ridvägarna markerade.

Allemansrätten

Allemansrätten är en sedvana, vilket innebär att den inte är preciserad i lagtext. Däremot är de skyldigheter som allemansrätten innebär inskriven i lagen: "Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den". Allemansrätten gäller alla som färdas till fots, med skidor, cykel eller häst.

För ridning finns det vissa undantag från Allemansrätten. Det är förbjudet att rida på tomtmark, i planteringar, på åkrar och vallar. Även på annan känslig mark, som mjuka skogsstigar, kärrmarker, ängar, hagar måste man vara försiktig. Under våren, då markerna är blöta är risken för markskador extra stora.

Skötsel av ridvägar

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för skötsel av ridvägar på kommunal mark. De förvaltar också Skrylle naturreservat.

Ridanläggningar i Lund

Ridhus Plats Aktivitet Kapacitet Klubb
Björnstorps Ryttarförening
Björnstorp ridning uppgift saknas Björnstorps Ryttarförening
Flyinge Ridsportanläggning
Flyinge ridning, körning nationell anläggning för hästnäringen samt utbildningscenter Flyinge Hästsportklubb
Flyinge Ryttarförening
Flyinge ridning 2 ridhus, 24x72 m och 20x38 m Flyinge Ryttarförening
Humlamadens Ryttarförening
Veberöd uppgift saknas ridning, ridskola med inkluderande grupper (även för barn med funktionshinder) Humlamadens Ryttarförening
Lunds Ridhus
Norr ridning 2 ridhus, 24x78 m och 20x60 m Lunds Civila Ryttarförening
Stävie Ryttarförening
Stävie ridning ridhus 25 x 65 m Stävie Ryttarförening
Torns Ryttarförening
Stångby/Vallkärra ridning 3 ridhus, 25 x 66 m, 20x40 m och 12x24 m Torns Ryttarförening
Trällekilla Ridklubb
Genarp ridning ridhus 22x48 m Trällekilla Ridklubb
Vasaholm
Torna Hällestad ridning ridhus 22X48 m Dalby Ryttarförening
Östra Torns Ryttarsällskap
Öster ridning uppgift saknas Östra Torns Ryttarsällskap

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/ridvagar